Thông tin liên hệ

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TRÀ VINH


Địa chỉ: Số 3  đường 19/5 - Phờng 1 - TPTV - tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943.862457
Email: stc@travinh.gov.vn

 

 

 

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ

 

1. Hòm thư góp ý tại trụ sở cơ quan Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: số 3, đường 19/5 phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

 

2. Số điện thoại đường dây nóng: 0889001900 (Ông Tiêu Thanh Tân - Giám đốc Sở Tài chính)

 

Mọi thông tin của cá nhân, tổ chức phản ánh Sở Tài chính sẽ giữ bí mật theo quy định của của pháp luật.

 

 

DANH BẠ CƠ QUAN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

BAN GIÁM ĐỐC

1

Tiêu Thanh Tân

Giám đốc

0889.001900

2

Lê Thanh Dũng

Phó Giám đốc

0294.3865665

3

Huỳnh Bích Như

Phó Giám đốc

0294.3865600

VĂN PHÒNG

4

Huỳnh Thanh Chí

P.Chánh văn phòng

0294.3862457

PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

5

Tiêu Văn Sơn

Trưởng phòng

0294.3864662

6

Phạm Hoàng Duy

Phó Trưởng phòng

7

Đoàn Thị Thanh Trúc

Phó Trưởng phòng

PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

8

Tiêu Nghĩa Dũng

Trưởng phòng

0294.3865668

9

Trang Minh Trực

Phó Trưởng phòng

PHÒNG TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

10

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Trưởng phòng

0294.3865669

11

Trần Thị Thu Em

Phó Trưởng phòng

12

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Trưởng phòng

THANH TRA TÀI CHÍNH

13

Nguyễn Hồng Hải

Quyền Chánh Thanh tra

0976.820009

14

Nguyễn Thị Nghĩa

Phó Chánh Thanh tra

 

PHÒNG QUẢN LÝ GIÁ – CÔNG SẢN

15

Quách Hải Đăng

Trưởng phòng

0294.3863164

16

Mạc Văn Nhựt

Phó Trưởng phòng

PHÒNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ TIN HỌC THỐNG KÊ

17

Nguyễn Thị Mộng Hường

Trưởng phòng

0294.3864663

 

 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN


- Họ tên cán bộ phụ trách: Huỳnh Thanh Chí – Phó Chánh văn phòng Sở
- Địa chi: Số 3  đường 19/5 - Phường 1 - TPTV - tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3862457 – 0973915353
- Email: htchi@travinh.gov.vn

- Văn bản: Quyết định số 40/QĐ-STC ngày 20/4/2018 của Sở Tài chính về việc Ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin cho công dân

 

Mẫu biểu kèm theo Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin cho công dân

 

Mẫu số01a

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân

Mẫu số 01b

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp

Mẫu số 02

Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Mẫu số 03

Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

Mẫu số 04

Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin

Mẫu số 05

Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin

Mẫu số 06

Văn bản chấp thuận

 

Lịch tiếp công dân

 

Chi tiết: Thông báo số 251/STC-VP ngày 10/12/2021 về lịch tiếp công dân năm 2022 

 

Lịch tiếp công dân định kỳ:

 

STT

Ngày tiếp

Thứ trong tuần

Người tiếp

01

04/01/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

02

25/01/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

03

01/02/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

04

22/02/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

05

02/03/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

06

29/03/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

07

05/04/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

08

26/04/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

09

03/05/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

10

31/05/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

11

02/06/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

12

28/06/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

13

26/07/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

14

02/08/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

15

30/08/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

16

27/09/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

17

25/10/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

18

02/11/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

19

29/11/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

20

06/12/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

21

27/12/2022

Thứ ba

Giám đốc Sở, Văn phòng Sở

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 669
  • Trong tuần: 7,518
  • Tất cả: 949,475
Đăng nhập