• Quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

  Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2021/NĐ-CP  quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022. Thay thế Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời sửa đổi các quy định tại khoản 9, khoản 20 Điều 1 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, khoản 2, khoản 4, khoản 6 Điều 21, khoản 1 Điều 33, khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 39 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, khoản 1 Điều 39 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và bãi bỏ quy định nộp tiền thu từ bán cổ phần của doanh nghiệp cấp 2 về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp quy định tại khoản 4 Điều 44 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

 • Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương

  Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 và thay thế Thông tư số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 • Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

  Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 124/2021/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2022 và thay thế Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020.

 • Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

  Ngày 24 tháng 12 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

 • Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi về kinh doanh xăng dầu

  Ngày 01 tháng 11 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2022; đồng thời bãi bỏ khoản 6, khoản 18 Điều 9, khoản 7 Điều 15, khoản 7 Điều 18, Điều 36, điểm e khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 40 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ.

 • Sở Tài chính Trà Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022

  Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Sở Tài chính Trà Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 nhằm đánh giá công tác tài chính - ngân sách; tình hình hoạt động công đoàn năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; phát động và ký giao ước thi đua năm 2022. Đến dự Hội nghị và tham gia Đoàn Chủ tịch có đồng chí Tiêu Thanh Tân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Mộng Hường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở. 

 • Công bố Quyết định Phó Giám đốc Sở Tài chính Trà Vinh

  Chiều ngày 28 tháng 9 năm 2021, tại Hội trường Sở Tài chính Trà Vinh, Sở Nội vụ chủ trì tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định Phó Giám đốc Sở Tài chính đối với bà Huỳnh Bích Như. Đến tham dự có ông Bùi Thành Thương, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cùng Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở.

 • Sở Tài chính Trà Vinh tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ

  Ngày 12 tháng 7 năm 2021, Sở Tài chính Trà Vinh tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, luân chuyển cán bộ, công chức. Đến tham dự có đồng chí Tiêu Thanh Tân Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Vũ Hồng Dương, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; đồng chí Lê Thanh Dũng Phó Giám đốc; cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở. 

 • Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính Trà Vinh

  Chiều ngày 25 tháng 3 năm 2021, tại Hội trường Sở Tài chính Trà Vinh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính đối với ông Tiêu Thanh Tân. Đến dự và chủ trì buổi Lễ có ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng tham dự có bà Kim Thị Thanh Nữ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các Phó Giám đốc Sở Tài chính và các Trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở.

 • Sở Tài chính Trà Vinh tổ chức Hội Nghị đảng viên năm 2020

  Ngày 30/12/2020, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Dương, Phó Giám đốc - Bí thư Đảng ủy và toàn thể đảng viên 04 Chi bộ trực thuộc. 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 781
 • Trong tuần: 7,630
 • Tất cả: 949,587
Đăng nhập