• Giá xăng dầu tăng trong kỳ điều chỉnh ngày 13 tháng 03 năm 2023

  Theo thông báo của Liên Bộ Công Thương - Tài chính. Từ 15 giờ ngày 13 tháng 03 năm 2023 giá xăng các loại tăng từ 380 - 490 đồng/lít, giá các loại dầu tăng từ 240 – 720 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 380 đồng/lít ở mức 22.800 đồng/lít và xăng RON 95-III tăng 490 đồng/lít ở mức 23.810 đồng/lít, dầu diesel tăng 250 đồng/lít ở mức 20.500 đồng/lít, dầu hoả tăng 240 đồng/lít ở mức 20.710 đồng/lít; dầu mazut tăng 720 đồng/kg ở mức 15.270 đồng/kg. 

 • Giá xăng dầu tiếp tục giảm trong kỳ điều chỉnh ngày 01 tháng 03 năm 2023

  Theo thông báo của Liên Bộ Công Thương - Tài chính. Từ 15 giờ ngày 01 tháng 03 năm 2023 giá xăng các loại giảm 120 đồng/lít, giá các loại dầu (trừ dầu mazut) giảm 370 - 550 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 120 đồng/lít ở mức 22.420 đồng/lít và xăng RON 95-III giảm 120 đồng/lít ở mức 23.320 đồng/lít, dầu diesel giảm 550 đồng/lít ở mức 20.250 đồng/lít, dầu hoả giảm 370 đồng/lít ở mức 20.470 đồng/lít; riêng dầu mazut tăng 300 đồng/kg ở mức 14.550 đồng/kg. 

 • Báo cáo số 93/BC-STC ngày 28/02/2023 của Sở Tài chính về tình hình giá cả hàng hóa thị trường tự do và công tác Quản lý Giá - Công sản tháng 02 năm 2023

 • Giá xăng dầu giảm trong kỳ điều chỉnh ngày 21 tháng 02 năm 2023

  Theo thông báo của Liên Bộ Công Thương - Tài chính. Từ 15 giờ ngày 21 tháng 02 năm 2023 giá xăng các loại giảm 320 đồng/lít, giá các loại dầu (trừ dầu mazut) giảm 700 - 750 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 320 đồng/lít ở mức 22.540 đồng/lít và xăng RON 95-III giảm 320 đồng/lít ở mức 23.440 đồng/lít, dầu diesel giảm 700 đồng/lít ở mức 20.860 đồng/lít, dầu hoả giảm 750 đồng/lít ở mức 20.840 đồng/lít; riêng dầu mazut tăng 620 đồng/kg ở mức 14.250 đồng/kg.

 • Giá xăng tăng, dầu giảm trong kỳ điều chỉnh ngày 13 tháng 02 năm 2023

  Theo thông báo của Liên Bộ Công Thương - Tài chính. Từ 15 giờ 30 ngày 13 tháng 02 năm 2023 giá xăng các loại tăng 540 – 620 đồng/lít, giá các loại dầu giảm 300 –980 đồng/lít, kg (tùy loại). Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 540 đồng/lít ở mức 22.860 đồng/lít và xăng RON 95-III tăng 620 đồng/lít ở mức 23.760 đồng/lít, dầu diesel giảm 960 đồng/lít ở mức 21.560 đồng/lít, dầu hoả giảm 980 đồng/lít ở mức 21.590 đồng/lít, dầu mazut giảm 300 đồng/kg ở mức 13.630 đồng/kg.

Thống kê truy cập
 • Đang online: 34
 • Hôm nay: 908
 • Trong tuần: 15,252
 • Tất cả: 1,632,760
Đăng nhập