• Giá xăng, dầu trong kỳ điều chỉnh ngày 13 tháng 6 năm 2024

  Theo thông báo của Liên Bộ Công Thương - Tài chính. Từ 15 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2024 giá các loại xăng tăng 170 – 270 đồng/lít (tùy loại); giá các mặt hàng dầu tăng 230 - 300 đồng/lít (tùy loại), riêng dầu mazut giảm 410 đồng/kg. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 170 đồng/lít ở mức 21.730 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 270 đồng/lít ở mức 22.670 đồng/lít; dầu diesel tăng 230 đồng/lít ở mức 20.030 đồng/lít; dầu hoả tăng 300 đồng/lít ở mức 20.240 đồng/lít; riêng dầu mazut giảm 410 đồng/kg ở mức 17.210 đồng/kg. 

 • Giá xăng, dầu trong kỳ điều chỉnh ngày 06 tháng 6 năm 2024

  Theo thông báo của Liên Bộ Công Thương - Tài chính. Từ 15 giờ ngày 06 tháng 6 năm 2024 giá các loại xăng giảm 560 – 620 đồng/lít (tùy loại); giá các mặt hàng dầu giảm 260 - 380 đồng/lít/kg (tùy loại). Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 620 đồng/lít ở mức 21.560 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 560 đồng/lít ở mức 22.400 đồng/lít; dầu diesel giảm 330 đồng/lít ở mức 19.800 đồng/lít; dầu hoả giảm 380 đồng/lít ở mức 19.940 đồng/lít; dầu mazut giảm 260 đồng/kg ở mức 17.620 đồng/kg. 

 • Giá xăng, dầu trong kỳ điều chỉnh ngày 30 tháng 5 năm 2024

  Theo thông báo của Liên Bộ Công Thương - Tài chính. Từ 15 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2024 giá các loại xăng giảm 530 – 710 đồng/lít (tùy loại); giá các mặt hàng dầu diesel giảm 90 đồng/lít, riêng dầu hỏa và dầu mazut tăng 20 - 30 đồng/lít/kg (tùy loại). Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 530 đồng/lít ở mức 22.180 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 710 đồng/lít ở mức 22.960 đồng/lít; dầu diesel giảm 90 đồng/lít ở mức 20.130 đồng/lít; riêng dầu hoả tăng 30 đồng/lít ở mức 20.320 đồng/lít; dầu mazut tăng 20 đồng/kg ở mức 17.880 đồng/kg. 

 • Giá xăng, dầu trong kỳ điều chỉnh ngày 23 tháng 5 năm 2024

  Theo thông báo của Liên Bộ Công Thương - Tài chính. Từ 15 giờ ngày 23 tháng 5 năm 2024 giá các loại xăng tăng 80 –160 đồng/lít (tùy loại); giá các mặt hàng dầu tăng, giảm tùy loại, riêng dầu mazut tăng 110 đồng/kg. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 160 đồng/lít ở mức 22.710 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 80 đồng/lít ở mức 23.670 đồng/lít; dầu diesel giảm 40 đồng/lít ở mức 20.220 đồng/lít, dầu hoả vẫn giữ mức ổn định ở mức 20.290 đồng/lít; riêng dầu mazut tăng 110 đồng/kg ở mức 17.860 đồng/kg. 

 • Giá xăng, dầu trong kỳ điều chỉnh ngày 16 tháng 5 năm 2024

  Theo thông báo của Liên Bộ Công Thương - Tài chính. Từ 15 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2024 giá các loại xăng giảm 420 – 520 đồng/lít (tùy loại); giá các mặt hàng dầu tăng 30 - 200 đồng/lít (tùy loại), riêng dầu mazut giảm 100 đồng/kg. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 520 đồng/lít ở mức 22.550 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 420 đồng/lít ở mức 23.590 đồng/lít; dầu diesel tăng 30 đồng/lít ở mức 20.260 đồng/lít, dầu hoả tăng 200 đồng/lít ở mức 20.290 đồng/lít; riêng dầu mazut giảm 100 đồng/kg ở mức 17.750 đồng/kg. 

 • Giá xăng, dầu trong kỳ điều chỉnh ngày 09 tháng 5 năm 2024

  Theo thông báo của Liên Bộ Công Thương - Tài chính. Từ 15 giờ ngày 09 tháng 5 năm 2024 giá các loại xăng giảm 1.310 – 1.430 đồng/lít (tùy loại); giá các mặt hàng dầu giảm 160 - 860 đồng/lít (tùy loại). Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.310 đồng/lít ở mức 23.070 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 1.430 đồng/lít ở mức 24.010 đồng/lít; dầu diesel giảm 780 đồng/lít ở mức 20.230 đồng/lít, dầu hoả giảm 860 đồng/lít ở mức 20.090 đồng/lít; dầu mazut giảm 160 đồng/kg ở mức 17.850 đồng/kg. 

 • Giá xăng, dầu trong kỳ điều chỉnh ngày 02 tháng 5 năm 2024

  Theo thông báo của Liên Bộ Công Thương - Tài chính. Từ 15 giờ ngày 02 tháng 5 năm 2024 giá xăng RON 95-III tăng 40 đồng/lít, riêng xăng RON 92 giữ nguyên giá; giá các mặt hàng dầu giảm 110 - 140 đồng/lít (tùy loại), riêng dầu mazut tăng 270 đồng/kg. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giữ nguyên ở mức 24.380 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 40 đồng/lít ở mức 25.440 đồng/lít; dầu diesel giảm 110 đồng/lít ở mức 21.010 đồng/lít, dầu hoả giảm 140 đồng/lít ở mức 20.950 đồng/lít; riêng dầu mazut tăng 270 đồng/kg ở mức 18.010 đồng/kg.

 • Giá xăng, dầu trong kỳ điều chỉnh ngày 25 tháng 4 năm 2024

  Theo thông báo của Liên Bộ Công Thương - Tài chính. Từ 15 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2024 giá các mặt hàng xăng các loại giảm 320 – 330 đồng/lít (tùy loại); giá các mặt hàng dầu giảm 740 đồng/lít (tùy loại); riêng dầu mazut tăng 20 đồng/kg. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 320 đồng/lít ở mức 24.380 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 330 đồng/lít ở mức 25.400 đồng/lít; dầu diesel giảm 740 đồng/lít ở mức 21.120 đồng/lít, dầu hoả giảm 740 đồng/lít ở mức 21.090 đồng/lít; riêng dầu mazut tăng 200 đồng/kg ở mức 17.740 đồng/kg. 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
 • Đang online: 7
 • Hôm nay: 42
 • Trong tuần: 860
 • Tất cả: 2904788