CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
12481/STC-NS
Ngày bắt đầu: 14/09/2021
Ngày kết thúc: 24/09/2021
Lượt xem:4
Trích yếu:

Về việc lấy ý kiến đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
12379/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 02/09/2021
Ngày kết thúc: 20/09/2021
Lượt xem:2
Trích yếu:

Về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, dự án thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh (thay thế Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND) 

21241/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 31/05/2021
Ngày kết thúc: 15/06/2021
Lượt xem:80
Trích yếu:

Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết địnhQuy định tiêu chuẩn, định mức sửdụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnhvực y tế trang bị cho các cơ quan, tổchức, đơn vị thuộc phạm vi quản lýcủa tỉnh Trà Vinh

3980/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 30/04/2021
Ngày kết thúc: 07/05/2021
Lượt xem:76
Trích yếu:

Về việc lấy ý kiến Bãi bỏ khoản 2,khoản 3 Điều 8 Quyết định số17/2015/QĐ-UBND ngày 05tháng 8 năm 2015 của Ủy bannhân dân tỉnh ban hành Quyđịnh quản lý Nhà nước về giátrên địa bàn tỉnh Trà Vinh

4813/STC-NS
Ngày bắt đầu: 13/04/2021
Ngày kết thúc: 16/04/2021
Lượt xem:156
Trích yếu:

Về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

5179/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 21/01/2021
Ngày kết thúc: 10/02/2021
Lượt xem:314
Trích yếu:

Về việc Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Quyết định số 06/2019/QĐUBND của UBND tỉnh

62958/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 05/11/2020
Ngày kết thúc: 18/11/2020
Lượt xem:402
Trích yếu:

Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh

71407/STC-TCDN&THTK
Ngày bắt đầu: 02/06/2020
Ngày kết thúc: 10/06/2020
Lượt xem:996
Trích yếu:

về việc lấy ý kiến Hướng dẫn lập dự toán, phân bổ, thanh toán và quyết toán kinh phí hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp theo Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh 

81285/STC-NS
Ngày bắt đầu: 21/05/2020
Ngày kết thúc: 26/05/2020
Lượt xem:1062
Trích yếu:

Về việc lấy ý kiến hướng dẫn thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP (lần 2)

91179/STC-HCSN
Ngày bắt đầu: 15/05/2020
Ngày kết thúc: 18/05/2020
Lượt xem:1008
Trích yếu:

Về việc nghiên cứu, đề xuất việc hợp tác tuyên truyền của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ

101136 /STC-TCDN&THTK
Ngày bắt đầu: 12/05/2020
Ngày kết thúc: 22/05/2020
Lượt xem:1080
Trích yếu:

Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thôngtư hướng dẫn chế độ kế toán cho cáchộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

111149/STC-NS
Ngày bắt đầu: 12/05/2020
Ngày kết thúc: 15/05/2020
Lượt xem:1002
Trích yếu:

Về việc lấy ý kiến hướng dẫn thựchiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP

12607/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 16/03/2020
Ngày kết thúc: 19/03/2020
Lượt xem:1180
Trích yếu:

Về việc lấy ý kiến ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

13592/STC-HCSN
Ngày bắt đầu: 12/03/2020
Ngày kết thúc: 16/03/2020
Lượt xem:1172
Trích yếu:

Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định 16/2015/NĐ-CP)

142621/STC-QLG-CS
Ngày bắt đầu: 23/10/2019
Ngày kết thúc: 10/11/2019
Lượt xem:1395
Trích yếu:

Về việc lấy ý kiến ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 89
  • Trong tuần: 7,453
  • Tất cả: 765,129
Đăng nhập