Tiêu đề
Chuyên mục câu hỏi  
Danh sách câu hỏi
Bảng báo giá
em đang thụ lý vụ việc san chiết gas trái phép, cần xác giá trị của bình gas loại 13,9 kg đã hết gas, thì cần giá của cơ quan tài chính để làm thủ tục bán chỉ định tang vật bị tịch thu, vậy xin bảng báo giá của sở tài chính thì làm thế nào ạ?
Ngày gửi:30/12/2022
Người gửi: quan
Địa chỉ: phường 2, thị xã Duyên hải
Hỏi về chế độ thai sản

Em chào quý cấp lãnh đạo, theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Em hiện là giáo viên biên chế dạy cấp 2, công tác tại vùng 3, đang nghỉ thai sản. Vậy thì, em chỉ nhận được duy nhất khoản tiền từ bảo hiểm xã hội, còn mọi chế độ ưu đãi bị cắt hết phải không ạ? Mong quý cấp giải đáp giúp em ạ! Em xin cảm ơn!
Ngày gửi:22/11/2022
Người gửi: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: Phòng Trạch- Cầu Kè-Trà Vinh
Trợ cấp một lần theo ND 76

 Tôi tên: Thạch Bê, sinh năm 1970, số điện thoại 0372371543, nơi thường trú ấp 3, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, hiện đang công tác tại Trường Tiểu học Phong Phú B, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

       Đặc điểm của Trường Tiểu học Phong Phú B có 2 điểm dạy. Điểm chính đặt trên địa bàn ấp 4, xã Phong Phú và điểm lẻ đặt trên địa bàn ấp Đồng Khoen, xã Phong Phú.

    Điểm chính  là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2001 đến tháng 1 năm 2016 thì thoát ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (01 tháng), đến tháng 5 năm 2017 thì được tái công nhận là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cho đến tháng 5 năm 2021 thì thoát ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cho đến nay.

    Còn điểm Đồng Khoen là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2001 đến tháng 1 năm 2016 thì thoát khỏi vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn cho đến nay.

     Tôi xin hỏi:

    Tôi công tác từ 01/9/1996 đến 01/1/2016 (trên 14 năm) tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đến ngày 01/2/2016 được hiệu trưởng phân công qua điểm Đồng Khoen (là vùng không có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) dạy học cho đến nay.

    Vậy tôi có được hưởng trợ cấp một lần khi tháng 5/2021 điểm chính ấp 4 thoát khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo nghị định 76/2019/NĐ-CP không?

    Trên đây là  câu hỏi, tôi rất mong nhận được câu trả lời sớm từ Sở tài chính để tôi rõ, tôi thành thật biết ơn!

Ngày gửi:09/09/2022
Người gửi: Thạch Bê
Địa chỉ: Ấp 3, Phong Phú, Cầu Kè, Trà Vinh
Hỏi về trợ cấp 01 lần theo Nghị Định 76/2019/NĐ-CP

Tôi tên: Trần Minh Trí, sinh năm 1977, số điện thoại 0845442443 là giáo viên hiện đang công tác tại Trường THCS Ninh Thới, hiện đang sinh hoạt tại nhà công vụ ấp 3,  xã Phong Phú,  huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Căn cứ nghị định chính phủ  về hưởng chế độ công tác ở vùng kinh tế- XH đặc biệt khó khăn. Tôi xin hỏi lãnh đạo Sở tài chính tỉnh Trà Vinh một câu hỏi như sau:

Tôi ra trường ngày 01 tháng 10 năm 2001 và nhận nhiệm sở công tác tại ấp III xã Phong Phú huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh. Đến ngày 15 tháng 01 năm 2018 được sự điều động của UBND huyện Cầu kè về nhận nhiệm sở tại trường THCS Ninh Thới.  Vậy  thời gian tôi công tác ở vùng kinh tế- XH đặc biệt khó khăn là 16 năm.

Vậy tôi muốn hỏi tôi có được hưởng chế độ trợ cấp thâm niên công tác vùng kinh tế- XH đặc biệt khó khăn hay không (trên 10 năm).

Rất mong nhận được câu trả lời lãnh đạo Sở tài chính. Tôi thành thật biết ơn.

Ngày gửi:07/09/2022
Người gửi: Trần Minh Trí
Địa chỉ: Ấp Rạch Bèo - xã Long Đức - TPTV
Thư hỏi thắc mắc về hưởng chế độ chính sách vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh.

 Tôi tên: Trần Thị Phỉ, sinh năm 1969, số điện thoại 0395995642 là cán bộ giáo viên đã nghi hưu,  hiện đang cư ngụ tại số nhà 339 ấp 3,  xã Phong Phú,  huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Căn cứ nghị định chính phủ  về hưởng chế độ công tác ở vùng kinh tế- XH đặc biệt khó khăn. Tôi xin hỏi lãnh đạo Sở tài chính tỉnh Trà Vinh một câu hỏi như sau:

Tôi ra trường năm 1994 và nhận nhiệm sở công tác tại ấp II xã Phong Phú huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh. Đến năm 2000 xã Phong Phú được chính phủ công nhận là xã vùng kinh tế- XH đặc biệt khó khăn. Tôi công tác ở đây đến năm 2015 được UBND huyện Cầu Kè luân chuyển công tác về xã Ninh Thới ( xã Bãi Ngang) đến năm 2016 thì xã Ninh Thới không còn là xã Bãi Ngang nữa và đến tháng 6/2020 tôi nghỉ hưu theo nghị định 108 của chính phủ. Thời gian tôi công tác ở vùng kinh tế- XH đặc biệt khó khăn là 15 năm, đến Ninh Thới là 01 năm là xã Bãi Ngang.

Vậy tôi muốn hỏi tôi có được hưởng chế độ trợ cấp thâm niên công tác vùng kinh tế- XH đặc biệt khó khăn hay không ( trên 10 năm).

Rất mong nhận được câu trả lời lãnh đạo Sở tài chính. Tôi thành thật cám ơn.

Ngày gửi:16/08/2022
Người gửi: Trần Thị Phỉ
Địa chỉ: 339, ấp 3, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
Thư hỏi thắc mắc về hưởng chế độ chính sách vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh.

 Tôi tên: Trần Thanh Tùng, sinh năm 1970, số điện thoại 0358690516, nơi thường trú ấp 3, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, hiện đang công tác tại Trường Tiểu học Phong Phú A, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

       Đặc điểm của Trường Tiểu học Phong Phú A có 2 điểm dạy. Điểm chính đặt trên địa bàn ấp 2, xã Phong Phú và điểm lẻ đặt trên địa bàn ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú.

    Điểm chính  là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2000 đến tháng 2 năm 2016 thì thoát ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (01 tháng), đến tháng 3 năm 2016 thì được tái công nhận là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cho đến tháng 5 năm 2021 thì thoát ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cho đến nay.

    Còn điểm Kinh Xáng là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2000 đến tháng 2 năm 2016 thì thoát khỏi vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn cho đến nay.

     Tôi xin hỏi:

1/ Tôi công tác từ 01/9/1996 đến 31/7/2018 (trên 17 năm) tại điểm chính (là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) đến ngày 01/8/2019 được hiệu trưởng phân công qua điểm Kinh Xáng (là vùng không có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) công tác cho đến nay.

    Vậy tôi có được trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo nghị định 116/2010/NĐ-CP không?

2/ Tôi công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cộng dồn liên tục trên 17 năm.

    Vậy tôi có được trợ cấp một lần khi chuyển ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo nghị định 76/2019/NĐ-CP của thủ tướng chính phủ không? (Vì trụ sở chính của trường đặt tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

    Trên đây là 2 câu hỏi, tôi rất mong nhận được câu trả lời sớm từ Sở tài chính để tôi rõ, tôi thành thật biết ơn!

Ngày gửi:16/08/2022
Người gửi: Trần Thanh Tùng
Địa chỉ: 339, ấp 3, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
Hỏi về chế độ chính sách nhà giáo
Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh.

Tôi tên Tào Văn Vinh sinh năm 1978 hiện đang công tác tại trường tiểu học Phong Phú A, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Đặc điểm của Trường Tiểu học Phong Phú A có 2 điểm dạy. Điểm chính đặt trên địa bàn ấp 2, xã Phong Phú và điểm lẻ đạt tại ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú. Điểm chính là vùng kinh tế đặc biệt khó khăn từ năm 2000 đến tháng 2 năm 2016 và thoát ra khỏi vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 01 tháng đến tháng 3 năm 2016 thì được tái không nhận là vùng kinh tế đặc biệt khó khăn cho đến tháng 5 năm 2021 thì thoát ra khỏi vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

Còn điểm Kinh Xáng là vùng kinh tế đặc biệt khó khăn từ năm 2000 đến tháng 2 năm 2016 thì thoát khỏi vùng kinh tế đặc biệt khó khăn cho đến nay.

Tôi xin hỏi: tôi công tác tại điểm chính từ 01/9/1997 đến 31/7/2019 công tác tại điểm chính (là vùng kinh tế đặc biệt khó khăn). Đến ngày 01/8/2019 được hiệu trưởng phân công qua điểm Kinh Xáng công tác cho đến nay(là vùng kinh tế không đặc biệt khó khăn). Tôi công tác tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn liên tục trên 17 năm. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp một lần theo nghị định 116 hay 76 của thủ tướng chính phủ không?
Ngày gửi:12/08/2022
Người gửi: Tào Văn Vinh
Địa chỉ: Ấp 2, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Quyết định số 612/QĐ-UBDT có thuộc phạm vi áp dụng chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP không?
- Căn cứ QĐ 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

- Căn cứ QĐ 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025.

- Căn cứ QĐ 679/QĐ-UBND tỉnh ngày 07/4/2022 xã Thanh Sơn được công nhận nông thôn mới.

Tuy nhiên tại Quyết định số 612/QĐ-UBDT, Trạm Y tế xã Thanh Sơn đóng trên địa bàn thôn đặc biệt khó khăn, có thuộc phạm vi áp dụng chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP không?
Ngày gửi:20/06/2022
Người gửi: Nguyễn Vũ Linh
Địa chỉ: K1, thị trấn Trà Cú, Trà Cú, Trà Vinh
Chế độ chính sách theo nghị định 76

Kính hỏi Sở Tài Chính.Hiện nay đơn vị tôi làm việc tại Ấp Hoà Lục - xã Hiệp Hoà - huyện Cầu Ngang-tỉnh Trà Vinh đã được công nhận nông thôn mới theo Quyết định số 703 ngày 13 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Trà Vinh và xã Mỹ Hoà - huyện Cầu Ngang- tỉnh Trà Vinh cùng được công nhận nông thôn mới cùng ngày 13 tháng 4 năm 2021 theo quyết định số 702 của UBND Tỉnh. Vậy xã Hiệp Hoà và xã Mỹ Hoà vẫn còn được hưởng theo Nghị định 76 đến ngày có quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ Tướng Chính Phủ có hiệu lực không ạ? Hay xã Hiệp Hoà và xã Mỹ Hoà không còn được hưởng chế độ theo Nghị định 76 kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực?Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý cơ quan!

Ngày gửi:31/12/2021
Người gửi: Nguyễn Thị Phương Uyên
Địa chỉ: Ấp Trà Cuôn- Xã Kim Hoà- Huyện Cầu Ngang-Tỉnh Trà Vinh
Chế độ hưởng trợ cấp khi nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Kính gửi: Quý Cơ quan !

Tôi tên Huỳnh Đức Hiệp công tác tại trường THCS Hòa Tân, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè. Xin trình bày Câu hỏi: 

Xã Hòa Tân được Chính phủ quyết định là xã Đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển từ 8/2007 đến nay (Quyết Định 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007; Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013; Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017).

 - Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 có hiệu lực từ 01/03/2011 quy định:

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm:

a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

         Do đó, xã Hòa Tân thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 08/2007 đến ngày 01/12/2019 (ngày NĐ116/2010 hết hiệu lực)

- Ngày 08/10/2019 chính phủ ban hành Nghi định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực 01/12/2019 quy định vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm: (khoản 2 Điều 1 NĐ 76/2010/NĐ-CP)

a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

b) Các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp, ... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

          Do đó, Xã Hòa Tân (thuộc xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển) được chính phủ quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ 01/12/2019 (ngày NĐ 76/2019 có hiệu lực).

   Như vậy, nơi tôi công tác là xã Hòa Tân có được hưởng trợ cấp theo khoản 2 Điều 8 NĐ 76/2019/NĐ-CP không ?

Kính mong, quý Cơ quan xem xét, trả lời để tôi yên tâm công tác !

                          Chân thành Cảm ơn !.

 

Ngày gửi:20/12/2021
Người gửi: Huỳnh Đức Hiệp
Địa chỉ: khóm I, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
12345678
(*) Thông tin bắt buộc
Chuyên mục
Tiêu đề (*)
Nội dung câu hỏi (*)
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper 
 
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Người hỏi (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email
File đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
  Gửi câu hỏi Làm lại

Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 2293
  • Trong tuần: 16,860
  • Tất cả: 1,636,711
Đăng nhập