Tiêu đề
Chuyên mục câu hỏi  
Danh sách câu hỏi
Chế độ chính sách theo nghị định 76

Kính hỏi Sở Tài Chính.Hiện nay đơn vị tôi làm việc tại Ấp Hoà Lục - xã Hiệp Hoà - huyện Cầu Ngang-tỉnh Trà Vinh đã được công nhận nông thôn mới theo Quyết định số 703 ngày 13 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Trà Vinh và xã Mỹ Hoà - huyện Cầu Ngang- tỉnh Trà Vinh cùng được công nhận nông thôn mới cùng ngày 13 tháng 4 năm 2021 theo quyết định số 702 của UBND Tỉnh. Vậy xã Hiệp Hoà và xã Mỹ Hoà vẫn còn được hưởng theo Nghị định 76 đến ngày có quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ Tướng Chính Phủ có hiệu lực không ạ? Hay xã Hiệp Hoà và xã Mỹ Hoà không còn được hưởng chế độ theo Nghị định 76 kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực?Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý cơ quan!

Ngày gửi:31/12/2021
Người gửi: Nguyễn Thị Phương Uyên
Địa chỉ: Ấp Trà Cuôn- Xã Kim Hoà- Huyện Cầu Ngang-Tỉnh Trà Vinh
Chế độ hưởng trợ cấp khi nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Kính gửi: Quý Cơ quan !

Tôi tên Huỳnh Đức Hiệp công tác tại trường THCS Hòa Tân, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè. Xin trình bày Câu hỏi: 

Xã Hòa Tân được Chính phủ quyết định là xã Đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển từ 8/2007 đến nay (Quyết Định 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007; Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013; Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017).

 - Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 có hiệu lực từ 01/03/2011 quy định:

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm:

a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

         Do đó, xã Hòa Tân thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 08/2007 đến ngày 01/12/2019 (ngày NĐ116/2010 hết hiệu lực)

- Ngày 08/10/2019 chính phủ ban hành Nghi định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực 01/12/2019 quy định vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm: (khoản 2 Điều 1 NĐ 76/2010/NĐ-CP)

a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

b) Các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp, ... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

          Do đó, Xã Hòa Tân (thuộc xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển) được chính phủ quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ 01/12/2019 (ngày NĐ 76/2019 có hiệu lực).

   Như vậy, nơi tôi công tác là xã Hòa Tân có được hưởng trợ cấp theo khoản 2 Điều 8 NĐ 76/2019/NĐ-CP không ?

Kính mong, quý Cơ quan xem xét, trả lời để tôi yên tâm công tác !

                          Chân thành Cảm ơn !.

 

Ngày gửi:20/12/2021
Người gửi: Huỳnh Đức Hiệp
Địa chỉ: khóm I, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Chế đọ chính sách theo nghị định 76
Hiện tôi là giáo viên công tác ở xã Hiệp Hoà  xin hỏi khi tính thời gian để hưởng trợ cấp 1 lần khi xã thoát nghèo có trừ thời gian nghỉ hộ sản hay không, kính mong cơ quan sớm trả lời cho tôi. Xin cảm ơn!
Ngày gửi:06/12/2021
Người gửi: Dương Thị Thanh Lệ
Địa chỉ: Xã Hiệp Hoà, huyện Cầu ngang
Hỏi về xác định vùng đặc biệt khó khăn được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP

Tôi tên: Bùi Thị Tuyết Nhung hiện đang công tác tại trường Mẫu giáo xã Phong Thạnh, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh xin hỏi nội dung như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại Quyết định này nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực”. Như vậy tôi xin hỏi xã Phong Thạnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh trước ngày Quyết định số 861/QĐ-TTg được ban hành và hiện tại xã Phong Thạnh được xác định là xã khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và có ấp II được xác định là ấp đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Như vậy ấp II, xã Phong Thạnh có còn tiếp tục được hưởng các chế độ chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ nữa hay không.

Ngày gửi:18/11/2021
Người gửi: Bùi Thị Tuyết Nhung
Địa chỉ: Long Thới, Tiểu Cần, Trà Vinh
Hỏi về Trợ cấp 1 lần xã thoát nghèo

Tôi tên: Nguyễn Thị Hồng Soan  là giáo viên hiện đang công tác tại TrườngTiểu học Nguyệt Hóa A, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh xin hỏi nội dung như sau:

1/Trong thời gian tôi công tác xã nghèo. Tôi nghỉ hộ sản có được hưởng trợ cấp thâm niên 0,5%  xã nghèo không?

2/ Tôi dạy xã nghèo được 9 năm 9 tháng  thì xã hết nghèo. Vậy tôi có được hường trợ cấp chuyển vùng không?  

Ngày gửi:29/10/2021
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Soan
Địa chỉ: Số 65 Võ Nguyên Giáp, Khóm 2, Phường 8, Tp Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Hỏi về Trợ cấp 1 lần xã thoát nghèo

Hiện tôi là giáo viên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh công tác tại xã có điều kiện-kinh tế đặc biệt khó khăn được 9 năm 9 tháng nay đã thoát khỏi xã có điều kiện-kinh tế đặc biệt khó khăn, theo NĐ 76/2019/NP-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 điều 8 khi chuyển công tác ra khỏi vùng xã đặc biệt khó khăn tôi chưa đủ 10 năm.

Căn cứ Điểm  Khoản 2 Điều 13 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định về cánh tính thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

Tính theo năm:
Dưới 03 tháng thì không tính;
Từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác;
Trên 06 tháng thì được tính bằng 01 năm công tác.

Vậy thời gian công tác 9 năm 9 tháng có được làm tròn là 10 năm không?

 

Ngày gửi:29/10/2021
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Soan
Địa chỉ: Số 65 Võ Nguyên Giáp, Khóm 2, Phường 8, Tp Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Chế độ trợ cấp 1 lần theo nghị định 76
Tôi tên Trương Thị Hằng là giáo viên trường mẫu giáo Long Hiệp xin hỏi nội dung như sau:
Hiện tôi giáo viên công tác tại xã có điều kiện-kinh tế đặc biệt khó khăn được 9 năm 7 tháng nay đã thoát khỏi xã có điều kiện-kinh tế đặc biệt khó khăn, theo NĐ 76/2019/NP-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 điều 8 khi chuyển công tác ra khỏi vùng xã đặc biệt khó khăn tôi chưa đủ 10 năm.

Căn cứ Điểm Khoản 2 Điều 13 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định về cánh tính thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

Tính theo năm:
Dưới 03 tháng thì không tính;
Từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác;
Trên 06 tháng thì được tính bằng 01 năm công tác.

Vậy thời gian công tác 9 năm 10 tháng 25 ngày tháng có được làm tròn là 10 năm không?

Ngày gửi:18/10/2021
Người gửi: Trương Thị Hằng
Địa chỉ: ẤP Chợ, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà vinh
Chế độ chính sách xã đặc biệt khó khăn.

Tôi tên: Lê Văn Duẩn

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Phước Hưng B, Trà Cú, Trà Vinh.

Tôi là giáo viên từ huyện Châu Thành (ngoài huyện) tỉnh Trà Vinh được Phòng GD - ĐT Trà Cú bổ nhiệm, điều động công tác tại Trường Tiểu học Phước Hưng B xã Phước Hưng bắt đầu ngày 01/11/2004 khi đó xã Phước Hưng là xã có điều kiện, kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tôi được hưởng lương 70% phụ cấp đứng lớp (chi trả trên bảng lương hàng tháng) được hưởng đến ngày 31 tháng 12 năm 2008:

- Trong đó giai đoạn ngày 01/8/2006 đến ngày 31/12/2008 tôi được hưởng lương 70% phụ cấp đứng lớp (chi trả trên bảng lương hàng tháng), 70% phụ cấp thu hút là 50 tháng (từ ngày 01/11/2004 đến ngày 31/12/2008) và trợ cấp lần đầu 3 000 000 đồng (ba triệu đồng đối với bằng trung cấp) theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ 20/06/2006.

- Mốc thời gian hiện tại tôi được tính công tác tại xã có điều kiện, kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 21 tháng (ngày 01/11/2004 đến ngày 31/7/2006). Mốc thời gian còn lại từ ngày 01/8/2006 đến ngày 31/12/2008 (29 tháng) không được tính công tác tại xã có điều kiện, kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (do xã Phước Hưng thoát nghèo) nhưng tiếp tục được hưởng chế độ chính sách đến ngày 31/12/2008.

Như vậy thời gian từ tháng 11/2004 đến tháng 12/2008 tôi được hưởng thu hút 50 tháng theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/06/2006 và năm 2014 xã Phước Hưng được công nhận xã có điều kiện, kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tôi được hưởng thu hút thêm 10 tháng theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP đã hưởng đủ 60 tháng (5 năm) theo quy định.

Theo quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2007 Ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn của thủ tướng chính phủ trong đó có xã Phước Hưng, hoặc những Nghị định, Quyết định khác có hiệu lực thi hành.

Mốc thời gian từ ngày 01/8/2006 đến ngày 31/12/2008 (29 tháng) và đã được tính mốc thời gian hưởng đủ 5 năm công tác tại xã có điều kiện, kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Vậy mốc thời gian từ ngày 01/8/2006 đến ngày 31/12/2008 (29 tháng) tôi có được tính thời gian công tác tại xã đặc biệt khó khăn không? Để tính thời gian trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu Điều 8 Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019.

Kính mong Ban lãnh đạo giúp đỡ những vướng mắc của tôi nêu trên, tôi thành thật biết ơn.

Ngày gửi:16/08/2021
Người gửi: Lê Văn Duẩn
Địa chỉ: Trường TH Phước Hưng B xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Tien tro cao dịch benh
Tôi lao dộng tự do nghề nghiệp đi làm phụ hồ mà không có ai hỏi đến tiền trợ cấp. Vậy phải làm sao?
Ngày gửi:15/08/2021
Người gửi: Long van tuan
Địa chỉ: Khom 4 thi tran tra cu
Hỏi chế độ trợ cấp 1 lần theo nghị định 76

1) Tôi được điều động tăng cường lên công tác ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn để giúp cở sở từ tháng 3/2018 đến tháng 9 /2020 thì hoàn thành nhiệm vụ và được chuyển công tác quay về huyện. Bản thân tôi mới được hưởng 70% thu hút theo nghị định 116/ NĐ-CP và đã được chi trả đầy đủ. Vây tôi có được hưởng trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở theo nghị định 76/NĐ-CP ngày 08/10/2019 không?.

2) Hiện nay nghị định 76 đã thay thế nghị định 116 nên những trường hợp điều động, luôn chuyển chưa đủ thời gian hưởng trợ cấp 1 lần theo nghị định 116 thì có Nghị định 76 thay thế có hiệu lực từ 01/12/2019 nên những người được điều động, luôn chuyển, tăng cường trước ngày nghị định có hiệu lực 01/12/2019 thì sẽ áp dụng văn bản nào để được hưởng hỗ trợ lần đầu theo đúng quy định?  

Ngày gửi:03/08/2021
Người gửi: Thào A Tủa
Địa chỉ: Huyện Thuận Châu
1234567
(*) Thông tin bắt buộc
Chuyên mục
Tiêu đề (*)
Nội dung câu hỏi (*)
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper 
 
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Người hỏi (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email
File đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
  Gửi câu hỏi Làm lại

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 834
  • Trong tuần: 10,224
  • Tất cả: 1,005,736
Đăng nhập