Sơ kết nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 03/7/2020, Sở Tài chính tổ chức sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 và hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm 2021-2023.

Toàn cảnh buổi họp sơ kết

Tham dự buổi họp có ông Nguyễn Vũ Phương - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp; các đồng chí Phòng Quản lý ngân sách, Phòng Tài chính - Đầu tư thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng Kế toán Nhà nước, Phòng Kiểm soát chi thuộc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh và trưởng phòng, kế toán trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

Mở đầu, đại diện phòng Quản lý ngân sách ông Tiêu Nghĩa Dũng thông qua báo cáo đánh giá sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2020 đồng thời triển khai hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023; Hướng dẫn việc cắt, giảm kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm 10% chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Theo báo cáo sơ kết đánh giá 6 tháng đầu năm tỉnh gặp nhiều khó khăn do hạn mặn, dịch bệnh ảnh hướng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên được sự lãnh chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tỉnh và sự phấn đấu của ngành tài chính thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt được như sau:

- Thu nội địa: 2.459.416 triệu đồng đạt 49,19% so dự toán HĐND tỉnh giao. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết thì đạt 44,5% so với dự toán.

- Tổng chi ngân sách địa phương là 5.450.408 triệu đồng, đạt 51,14% so với tổng dự toán (bao gồm cả dự toán bổ sung trong năm). 

Tại buổi họp các đại biểu đã nêu lên những vướng mắc khó khăn trong quá trình quản lý, điều hành tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm. Trên cơ sở thảo luận ý kiến của đại biểu, các phòng chuyên môn thuộc Sở đã giải đáp, hướng dẫn để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020.
 
Ông Nguyễn Vũ Phương phát biểu tại buổi họp
 
Sau cùng, ông Nguyễn Vũ Phương – Giám đốc Sở Tài chính kết luận: giao Phòng Quản lý Ngân sách tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, khó khăn vướng mắc của địa phương để ra Thông báo kết luận cho các địa phương tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị các địa phương thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Chi cục thuế, tham mưu UBND quan tâm điều hành tốt công tác thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu được giao năm 2020. Bời vì điều hành tốt công tác thu sẽ điều hành tốt công tác chi, trường hợp không hoàn thành chỉ tiêu thu thì ngân sách địa phương sẽ càng khó khăn trong điều hành công tác chi.

- Thực hiện xây dựng dự toán năm 2021 và kế hoạch thực hiện ngân sách 03 năm 2021-2023 đảm bảo thời gian, biểu mẫu theo quy định.

- Thực hiện cắt, giảm kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm 10% chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo, quan tâm thực hiệt tốt công tác quyết toán các chế độ, chính sách năm 2019 vào phần mềm chế độ, chính sách; Hoàn thành công tác quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 đúng thời gian theo quy định.

- Điều hành ngân sách chi ngân sách phải chủ động, linh hoạt; không để tình trạng chậm, muộn, nợ chế độ, chính sách trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo công văn số 49/STC-NS ngày 07/01/2020 của Sở Tài chính.

- Đề nghị chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sử dụng không hết và không đúng mục đích chi nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho các địa phương (kể cả vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) của các năm trước dẫn đến tình trạng Kiểm toán nhà nước kiến nghị phải nộp trả về ngân sách Trung ương. 

- Tham mưu UBND cấp huyện thực hiện công khai ngân sách (công khai ngân sách địa phương và công khai ngân sách các đơn vị dự toán trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố) theo quy định của Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Thành Ngoan

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 949
  • Trong tuần: 10,339
  • Tất cả: 1,005,851