Sở Tài chính Trà Vinh xử lý vướng mắc trong quản lý, điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước tại địa phương

Ngày 20 tháng 5 năm 2022, Sở Tài chính tổ chức cuộc họp xử lý vướng mắc trong triển khai thực hiện Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính và các vướng mắc trong quản lý, điều hành nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước tại địa phương. Đến tham dự và chủ trì cuộc họp có ông Tiêu Thanh Tân - Giám đốc Sở Tài chính, các phòng nghiệp vụ thuộc Sở: Phòng Quản lý ngân sách, phòng Tài chính - Đầu tư, phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, phòng Quản lý Giá và Công sản. Cùng tham dự có đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh đạo, Kế toán Kho bạc Nhà nước tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và trưởng, phó phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Tiêu Thanh Tân - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp

Đi vào nội dung cuộc họp, ông Tiêu Nghĩa Dũng Trưởng phòng Quản lý ngân sách báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 05 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác những tháng cuối năm 2022. Trong 05 tháng đầu năm 2022, thu nội địa đạt 47,23% (2.447 tỷ); tổng chi ngân sách đạt 28,78% (2.913 tỷ). Thu ngân sách đạt và vượt tiến độ thực hiện dự toán; tuy nhiên, chi ngân sách đạt thấp, cần có sự tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khó khăn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2022.

Đại diện các đơn vị phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, điều hành tài chính ngân sách như: Kinh phí sự nghiệp chi thường xuyên không được giải ngân do vướng quy định Thông tư 65/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính; một số nội dung trong triển khai thực hiện kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán; kinh phí phục vụ bầu cử trưởng ban nhân dân; kinh phí hỗ trợ đội phòng cháy chữa cháy thuộc công an cấp huyện; kinh phí đại hội chi bộ cơ sở ấp khóm,… Trên cơ sở ý kiến của đại biểu, các phòng nghiệp vụ thuộc Sở đã tiến hành trao đổi, giải đáp, đồng thời hướng dẫn cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022.

Tiếp thu ý kiến và kết luận cuộc họp, ông Tiêu Thanh Tân - Giám đốc Sở Tài chính giao phòng Quản lý ngân sách tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của đại biểu; hoàn chỉnh Thông báo kết luận gửi các địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Ông cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau: Tiếp tục nghiên cứu và vận dụng các văn bản của Bộ, ngành trung ương liên quan đến việc sử dụng kinh phí sự nghiệp chi thường xuyên để kịp thời xử lý vướng mắc liên quan đến nội dung quy định tại Thông tư 65/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính; phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh các nhiệm vụ chi còn thừa chuyển sang các nhiệm vụ chi còn thiếu sao cho phù hợp, để đảm bảo nguồn lực cho địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy nhanh công tác nhập Tabmis, công tác quyết toán, cũng như tất toán tài khoản vốn đầu tư; trong quản lý, điều hành tránh lập lại các sai phạm đã được thanh tra, kiểm toán kiến nghị và tránh các sai phạm về chứng từ thanh toán sai niên độ, điều chỉnh dự toán không đúng thời gian quy định.

Huỳnh Mai

Thống kê truy cập
  • Đang online: 56
  • Hôm nay: 1353
  • Trong tuần: 16,772
  • Tất cả: 1,079,356