Đoàn giám sát Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại Sở Tài chính Trà Vinh

Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng Đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2022 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra tại Sở Tài chính. Tham gia Đoàn giám sát có Bà  Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ủy viên của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo đơn vị và đại biểu Hội đồng nhân dân cùng tham gia thành viên Đoàn giám sát.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được nghe báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách 10 tháng và ước thực hiện cả năm 2022; kết quả khắc phục, xử lý những kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra còn tồn đọng qua các năm; công tác thanh tra tài chính năm 2022; tình hình và kết quả thẩm tra quyết toán dự án xây dựng cơ bản hoàn thành; tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến 31/10/2022; công tác thẩm định quyết toán năm 2021 đối với các đơn vị dự toán cấp 1;… Báo cáo đã đánh giá được những thuận lợi, khó khăn, đồng thời cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất với Hội đồng nhân dân tỉnh trong quản lý, điều hành ngân sách nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu, chi ngân sách, Sở Tài chính đã kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về quản lý, điều hành tài chính, ngân sách nhằm tăng thu, tiết kiệm chi, bảo đảm ngân sách nhà nước sử dụng hiệu quả. Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 14.566.623 triệu đồng, đạt 140,97% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao; tổng chi ngân sách ước thực hiện cả năm 12.692.813 triệu đồng, đạt 119,09% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Đoàn giám sát chất vấn, làm rõ các nội dung về tình hình nợ tạm ứng quá hạn; tình hình giải quyết các chế độ, chính sách; tình hình thực hiện hỗ trợ theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; kết quả công tác phối hợp thực hiện các Nghị quyết; kết quả thực hiện công tác thanh tra tài chính;…

Ông Nguyễn Quốc Phương – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân

Phát biểu kết luận giám sát, ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Tài chính trong năm 2022 đối với việc tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý, điều hành tài chính, ngân sách, đặc biệt là công tác tham mưu xử lý dứt điểm tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong giai đoạn 2016-2020 và đến nay không phát sinh tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản và công tác tham mưu chủ động sử dụng dự phòng, nguồn cải cách tiền lương còn dư, nguồn quỹ dự trữ tài chính và các nguồn lực hợp pháp khác của địa phương để xử lý các nhiệm vụ chi phòng, chống dịch Covid-19; phòng chống thiên tai, dịch bệnh… Công tác lập, phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước thực hiện đúng theo quy định của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; trong quản lý, sử dụng ngân sách đã tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm toán được tăng cường qua đó giúp cho các đơn vị chi tiêu ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tích cực, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, sử dụng ngân sách đúng theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn, định mức trong dự toán được giao; thực hiện tiết kiệm chi theo quy định; lưu ý thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn; tăng cường công tác thanh tra trong quản lý tài chính ngân sách; phối hợp tốt trong thực hiện công tác giải ngân; đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý dứt điểm đối với các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra tài chính. Chủ động triển khai kịp thời các chế độ, chính sách mới ban hành trong quản lý, điều hành tài chính, ngân sách, bảo đảm kịp thời, đúng qui định.

Thu Em

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 4336
  • Trong tuần: 39,660
  • Tất cả: 2,211,608