Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 06 tháng 08 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, thao gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

Theo đó, Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y như sau: 

1. Đối với lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu. Mức thu: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

2. Đối với lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y. Múc thu: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 2 Mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Đối với phí kiểm dịch động vật đối với hoạt động kiểm tra lâm sàng gia cầm. Múc thu: Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 1.4 Mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đính kèm: Thông tư số 68/2021/TT-BTC ngày 06 tháng 8 năm 2021

Mộng Hường

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 51
  • Trong tuần: 7,415
  • Tất cả: 765,091