Triển khai Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2022 Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025.

- Duy trì 195 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giai đoạn 2022 – 2025 (danh mục doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giai đoạn 2022 – 2025).

- Thực hiện cổ phần hóa 19 doanh nghiệp, sắp xếp lại 05 doanh nghiệp; thực hiện thoái vốn 141 doanh nghiệp giai đoạn 2022 – 2025; giữ nguyên phần vốn nhà nước 126 doanh nghiệp giai đoạn 2022 – 2025.

- 21 doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cố vốn nhà nước thực hiện sắp xếp theo phương án riêng giai đoạn 2022 – 2025.

Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc: Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các doanh nghiệp chưa được quy định tại Quyết định này (không thuộc diện chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước) thực hiệp sắp xếp theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn trước ngày 29/11/2022 thì thực hiện như sau:

- Đối với các doanh nghiệp chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án cổ phần hóa, thoái vốn, cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ động điều chỉnh lại tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ khi xây dựng Phương án theo Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định này và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp.

- Đối với các doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án cổ phần hóa, thoái vốn thì thực hiện theo Phương án đã được phê duyệt và tiếp tục xây dựng phương án để thực hiện thoái vốn theo tỷ lệ quy định tại Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2022.

Đính kèm: Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thu Trà

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 5179
  • Trong tuần: 40,503
  • Tất cả: 2,212,451