Công tác thanh tra tài chính năm 2022

Trên cơ sở văn bản định hướng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra tỉnh Trà Vinh, Thanh tra Tài chính tiến hành rà soát, xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Giám đốc Sở phê duyệt kịp thời, tránh chồng chéo nội dung, đối tượng thanh tra với các cơ quan, địa phương. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra được tiến hành đầy đủ, đúng tiến độ. Với tinh thần nổ lực, phấn đấu tập thể thanh tra cũng như sự chỉ đạo quyết liệt, nhạy bén của Giám đốc Sở đã giúp Thanh tra Sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2022, Thanh tra Tài chính đã triển khai thực hiện thanh tra theo kế hoạch 03 cuộc thanh tra tại 03 đơn vị, đạt 100% so với kế hoạch, trong đó: thanh tra tài chính tại 02 đơn vị sự nghiệp và 01 đơn vị hành chính. Tham gia phối hợp thanh, kiểm tra với Thanh tra tỉnh, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh: 01 cuộc kiểm tra, 03 cuộc thanh tra. Ngoài ra, theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, Thanh tra Tài chính còn đang thực hiện 01 cuộc kiểm tra đột xuất về công tác quản lý tài chính ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Qua công tác thanh tra cho thấy có một số đơn vị được thanh tra còn những hạn chế như: quy chế chi tiêu nội bộ quy định chưa chặt chẽ; tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ chưa đúng với quy định; Chi trả tiền phụ cấp ưu đãi cho giáo viên khi chưa đủ điều kiện để được tính hưởng theo quy định; Chi chưa đúng định mức quy định, thực tế phát sinh, chưa đảm bảo quy định về phòng chống dịch Covid-19; Thanh toán cao hơn do sai định mức, sai hệ số điều chỉnh, sai khối lượng thực tế phát sinh;... Về thanh tra lồng ghép nội dung THTK,CLP: Một số nội dung được nêu trong Báo cáo còn mang tính khái quát chung, chưa nêu rõ hiệu quả THTK, CLP; Không đánh giá cụ thể kết quả đạt được so với chỉ tiêu đề ra; Việc xây dựng nội dung chi, định mức chi, đối tượng chi trong Quy chế chi tiêu nội bộ còn chưa đúng quy định, dẫn đến việc thực hiện chi tiêu chưa đảm bảo như: sử dụng sai mục đích, tính chất nguồn kinh phí; thanh toán chế độ không đúng đối tượng quy định;…

Qua đó đã kiến nghị thu hồi, nộp vào ngân sách nhà nước là 1.754,909 ngàn đồng. Đồng thời kiến nghị chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót trong công tác quản lý tài chính tại đơn vị.

Nhìn chung các kiến nghị thanh tra, kiểm tra tài chính được các đơn vị tiếp thu và thực hiện nghiêm. Do kịp thời đổi mới, với phương thức hoạt động lấy mục tiêu ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm là chủ yếu, đề cao quy chế, nguyên tắc, lề lối làm việc...nên đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của ngành.

Ngọc Tới

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 5608
  • Trong tuần: 40,932
  • Tất cả: 2,212,880