Sở Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 21/5/2021, Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến tham dự và phát biểu khai mạc có đồng chí Nguyễn thị Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy và toàn thể đảng viên của 04 Chi bộ trực thuộc.

Đ/c Nguyễn Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp triển khai Nghị quyết tại Hội nghị

Hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp và đồng chí Trần Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp truyền đạt các báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia...

Đ/c Trần Thị Kim Phượng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp triển khai Nghị quyết tại Hội nghị

Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị các đảng viên viết thu hoạch về nhận thức của cá nhân với những nội dung đã tiếp thu tại Hội nghị. Qua đó, mỗi cán bộ đảng viên cần nêu cao hơn nữa ý thức, tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hoàng Khoa
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 762
  • Trong tuần: 7,611
  • Tất cả: 949,568