Sở Tài chính Trà Vinh tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 24 tháng 6 năm 2022, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Tiêu Thanh Tân – Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Đảng ủy, cùng toàn thể đảng viên của 03 Chi bộ trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy, đồng chí Quách Hải Đăng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác đảng 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, cấp ủy các Chi bộ đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, bám sát kế hoạch, chương trình công tác, đề ra nhiều biện pháp để lãnh đạo chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; đảm bảo nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò dân chủ, tự phê bình và phê bình; công tác giáo dục chính trị tư tưởng không ngừng được chú trọng, tập trung chỉ đạo tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cương bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác tổ chức được thực hiện chặt chẽ đúng quy định; chương trình kiểm tra, giám sát tiến hành theo tiến độ và nội dung kế hoạch; tổ chức đoàn thể phát huy được vai trò tiên phong trong các phong trào. Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm, từ đó đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 trên tất cả các mặt hoạt động.

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo, các Chi bộ tham gia thảo luận và có nhiều ý kiến đóng góp, các ý kiến cơ bản đều thống nhất với dự thảo Báo cáo, tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục; đồng thời cũng nêu lên những kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy trong công tác xây dựng đảng 6 tháng cuối năm.

Đảng ủy Sở Tài chính đã tiếp thu ý kiến đóng góp từ các đảng viên đối với báo cáo kết quả công tác đảng 6 tháng đầu năm; cũng như chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022. Qua đó, nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên trong Đảng ủy, đề ra nhiệm vụ của cán bộ đảng viên trong 6 tháng cuối năm; tiếp tục bồi dưỡng cho đảng viên dự bị. 

Đồng chí Tiêu Thanh Tân, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tiêu Thanh Tân – Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm 2022 như sau: Tiếp tục nghiên cứu, học tập và thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cương bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngân sách nhà nước; tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở; làm tốt việc phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm. Đồng chí cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được; nêu cao tính đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thống nhất xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Mộng Hường

Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 1285
  • Trong tuần: 16,704
  • Tất cả: 1,079,288