TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 189
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
27/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 239
Tải về 0
28/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 210
Tải về 0
26/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 223
Tải về 0
25/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Về bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia
Lượt xem: 239
Tải về 0
24/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia
Lượt xem: 215
Tải về 0
23/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022
Lượt xem: 213
Tải về 0
22/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 192
Tải về 0
21/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 190
Tải về 0
20/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 191
Tải về 0
19/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu năm 2022
Lượt xem: 192
Tải về 0
12345678910...