Sở Tài chính Trà Vinh tổ chức Hội Nghị đảng viên năm 2020

Ngày 30/12/2020, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Dương, Phó Giám đốc - Bí thư Đảng ủy và toàn thể đảng viên 04 Chi bộ trực thuộc. 

Hội nghị đã được Ban chấp hành Đảng ủy thông qua dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kiểm điểm quá trình lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2020; thông qua kết quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng ủy đối với các chi bộ, đảng viên năm 2020.

Năm 2020, Đảng ủy, cấp ủy các Chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý điều hành; ban hành kế hoạch, xây dựng giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò dân chủ, tự phê bình và phê bình;  thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với các Chi bộ trực thuộc; công tác giáo dục chính trị tư tưởng không ngừng được chú trọng, tập trung chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác tổ chức được thực hiện chặt chẽ đúng quy định; chương trình kiểm tra, giám sát tiến hành theo tiến độ và nội dung kế hoạch; các tổ chức đoàn thể phát huy được vai trò tiên phong trong các phong trào. 

Đảng viên đóng góp tại Hội nghị

Hội nghị đã được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp, trong đó tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục; đồng thời có những kiến nghị, đề xuất với Đảng bộ trong công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Khen thưởng tập thể, cá nhân năm 2020

Với các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, năm 2020 Đảng bộ Sở Tài chính kết nạp đảng viên vượt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (02/01), hoàn tất hồ sơ để chuẩn y 02 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; 02 tập thể chi bộ và 07 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy đã xem xét công nhận và khen thưởng cách làm hay về mô hình dân vận khéo cho 02 tập thể, 02 cá nhân; biểu dương mô hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh cho 02 tập thể và 03 cá nhân.

Đ/c Vũ Hồng Dương, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị 

Thay mặt Đảng ủy Sở Tài chính, đồng chí Vũ Hồng Dương tiếp thu các ý kiến đóng góp; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để toàn thể đảng viên nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Hoàng Khoa

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 805
  • Trong tuần: 10,195
  • Tất cả: 1,005,707