Sở Tài chính Trà Vinh tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức tài chính, tài sản năm 2022

Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Sở Tài chính Trà Vinh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức tài chính, tài sản năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị tập huấn có ông Tiêu Thanh Tân – Giám đốc Sở Tài chính, PGS.TS.Nguyễn Ngọc Đức – Giảng viên, cùng toàn thể cán bộ chuyên quản tài chính của các Sở, ngành và Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Tiêu Thanh Tân – Giám đốc Sở Tài chính yêu cầu các học viên tham gia Hội nghị tập huấn phải tập trung, nắm bắt đầy đủ các nội dung và mạnh dạn trao đổi để giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện; từ đó thống nhất cách hiểu, cũng như áp dụng đúng các điều khoản theo quy định.

Ông Tiêu Thanh Tân – Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 02 ngày (từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022) do PGS.TS Nguyễn Ngọc Đức giảng dạy, gồm 04 chuyên đề sau:

Chuyên đề 1: Xử lý ngân sách cuối năm, quyết toán ngân sách hàng năm và thẩm định xét duyệt, thấm định, thông báo, tổng hợp quyết toán năm theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 và Quyết định số 554/2018/QĐ-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính.

Chuyên đề 2: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên, kế toán trung gian, kế toán cơ sở theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính.

Chuyên đề 3: Hướng dẫn Nghị định số 29/2022/ND-CP ngày 29 tháng 4 năm 2022 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngàỵ 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thưòng vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chuyên đề 4: Hướng dẫn thẩm định Hồ sơ phương án giá nước sạch, ban hành biểu giá và khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Đức giảng dạy tại Hội nghị

Qua Hội nghị tập huấn, các học viên đã hiểu rõ hơn việc xử lý ngân sách cuối năm, quyết toán ngân sách hàng năm; công tác thẩm định xét duyệt, thông báo, tổng hợp quyết toán năm; lập báo cáo tài chính; thẩm định Hồ sơ phương án giá nước sạch, ban hành biểu giá, khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt theo quy định; thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 …. Từ đó áp dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Minh Toàn

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 





Thống kê truy cập
  • Đang online: 112
  • Hôm nay: 655
  • Trong tuần: 21,193
  • Tất cả: 2,556,747