Hội nghị trao đổi về hoạt động tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Sáng ngày 31/8/2023, Sở Tài chính tổ chức hội nghị trao đổi liên quan đến nội dung tạm ứng hợp đồng, thu hồi tạm ứng hợp đồng các dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ông Tiêu Văn Sơn – Phó Giám đốc Sở Tài chính chủ trì hội nghị, tham dự có đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo và kế toán các Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo và kế toán Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

Tại đây, ông Tiêu Văn Sơn báo cáo tóm tắt tình hình quản lý, sử dụng vốn tạm ứng và việc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn. Cùng với đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận các khó khăn vướng mắc và việc khắc phục tình trạng tạm ứng quá hạn chưa thu hồi.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quang Răng phát biểu tại hội nghị

Một số nguyên nhân, vướng mắc chậm thu hồi vốn tạm ứng

Số tạm ứng quá hạn chưa thu hồi phần nhiều là chi bồi thường, giải phóng mặt bằng, do chưa thống nhất về giá bồi thường dẫn đến người dân thường xuyên khiếu nại, nhất là về đơn giá đất và các chế độ chính sách bồi thường; hộ dân tranh chấp quyền sử dụng đất, chưa nhận tiền bồi hoàn, hộ dân sinh sống ngoài tỉnh, ngoài nước không liên hệ được làm chậm tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư chưa quan tâm, đôn đốc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bàn giao hồ sơ chi trả để thanh toán tạm ứng với Kho bạc nhà nước, chờ khi dự án hoàn thành lập hồ sơ thanh toán tạm ứng để lập báo cáo quyết toán dự án; chưa chủ động làm công tác nghiệm thu khối lượng xây dựng hoàn thành để lập thủ tục thanh toán tạm ứng với Kho bạc nhà nước, tổng hợp chứng từ chưa kịp thời. 

Có dự án do doanh nghiệp giải thể, nhà thầu phá sản, chấm dứt hoạt động, chủ doanh nghiệp đã mất hoặc không còn ở địa phương gây khó khăn trong việc thu hồi tạm ứng; dự án có số dư tạm ứng quá hạn từ nhiều năm trước, trải qua nhiều thời kỳ lãnh đạo, thay đổi cán bộ thực hiện, ban quản lý giải thể, hồ sơ thất lạc ... 

Ông Tiêu Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu kết luận hội nghị

Sau khi nghe ý kiến phản ánh khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan đến nội dung tạm ứng hợp đồng, thu hồi tạm ứng hợp đồng, tạm ứng quá hạn chưa thu hồi và ý kiến giải đáp của đại diện Kho bạc Nhà nước Trà Vinh. Ông Tiêu Văn Sơn – Phó Giám đốc Sở Tài chính cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, phát biểu kết luận hội nghị và đề xuất một số biện pháp nhằm xử lý thu hồi vốn tạm ứng quá hạn như sau:

- Đối với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã chi trả, bồi thường cho người dân: Khẩn trương tập hợp chứng từ thanh toán tạm ứng mà không phải chờ đến khi chi trả hết toàn bộ cho các hộ dân. 

- Đối với các chủ đầu tư có dự án còn nợ tạm ứng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do còn hộ dân chưa chi trả: Sau 03 tháng kể từ thời điểm tạm ứng vốn chưa thực hiện chi trả cho người thụ hưởng, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan kiểm soát, thanh toán yêu cầu Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chuyển toàn bộ số dư tạm ứng về tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư tại Kho bạc để theo dõi quản lý. Khi có nhu cầu chi trả, bồi hoàn cho người dân, chủ đầu tư sẽ làm thủ tục chuyển kinh phí cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện chi trả. Nếu không chi trả được cho người thụ hưởng, chủ đầu tư hoàn trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước.

- Đối với các chủ đầu tư có dự án còn nợ tạm ứng chi phí Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Đề nghị Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khẩn trương thực hiện công tác thanh toán, quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng làm cơ sở thu hồi tạm ứng.

- Đối với các chủ đầu tư có dự án còn nợ tạm ứng chi phí xây dựng: Khẩn trương lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ, tập hợp chứng từ thanh toán thu hồi tạm ứng; trường hợp vốn tạm ứng không sử dụng đề nghị nộp trả ngân sách nhà nước.

- Trường hợp dự án có số dư tạm ứng hoặc tạm ứng quá hạn không thu hồi được do doanh nghiệp giải thể, nhà thầu phá sản, chấm dứt hoạt động; dự án có số dư tạm ứng quá hạn phải thu hồi nhà thầu, đã gửi văn bản nhiều lần nhưng nhà thầu không hợp tác: Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo xin ý kiến cấp thẩm quyền chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý.

- Đối với từng chủ đầu tư: Đề xuất giao thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về số dư tạm ứng quá hạn phát sinh tại đơn vị, phải có biện pháp quyết liệt nhằm thu hồi hết số vốn đã tạm ứng và cam kết thời hạn thu hồi dứt điểm tạm ứng quá hạn. Lấy tiêu chí tiến độ giải ngân và tình hình dư nợ tạm ứng quá hạn làm tiêu chí đánh giá, nhận xét thi đua hàng năm của cá nhân, tập thể đơn vị.

Hải Đăng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 138
  • Trong tuần: 1 067
  • Tất cả: 2904347