Thông tin về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

STT

Loại văn bản

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Link tải văn bản

1

Quyết định

37/QĐ-UBBC

01/3/2021

Về việc phê duyệt Phương án phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

 

2

Nghi quyết

02/2021/NQ-HĐND

19/3/2021

Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

3

Công văn

64/UBBC-TVC

19/3/2021

Về việc hướng dẫn chi và bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà vinh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

4

Công văn

1806/UBND-KT

17/5/2021

Về việc mức chi, bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

5

Hướng dẫn

131/HD-STC

17/5/2021

Về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

6

Công văn

143/UBBC-TCV

19/5/2021

Về việc hướng dẫn chi bồi dưỡng Tổ bầu cử theo Quyết định số 37/QĐ-UBBC ngày 01/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh


Tin khác

Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 1271
  • Trong tuần: 16,690
  • Tất cả: 1,079,274