Tổng số: 849
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2555/STC-HCSN 20/09/2021 Về việc phổ biến Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
484/BC-STC 20/09/2021 Báo cáo tình hình trong tuần từ ngày 13/9/2021 – 17/9/2021 Và chương trình công tác tuần từ 20/9/2021 – 24/9/2021 Tải về
2489/STC-NS 14/09/2021 Về việc chuẩn bị nội dung và thảo luận dự toán năm 2022 Tải về
33/NQ-HĐND 13/09/2021 Nghị quyết sửa đổi Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Tải về
32/NQ-HĐND 13/09/2021 Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 Tải về
31/NQ-HĐND 13/09/2021 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021 Tải về
30/NQ-HĐND 13/09/2021 Nghị quyết về thông qua và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 Tải về
29/NQ-HĐND 13/09/2021 Nghị quyết Về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu năm 2021; mức hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự Tải về
28/NQ-HĐND 13/09/2021 Nghị quyết Về việc sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND và một số Điều của Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải về
34/NQ-HĐND 13/09/2021 Nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...