Tổng số: 960
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
267/BC-STC 16/05/2022 Tình hình trong tuần từ ngày 09/5/2022 – 13/5/2022 Và chương trình công tác tuần từ 16/5/2022 – 20/5/2022 Tải về
257/BC-STC 10/05/2022 Tình hình trong tuần từ ngày 04/5/2022 – 06/5/2022 Và chương trình công tác tuần từ 09/5/2022 – 13/5/2022 Tải về
251/BC-STC 05/05/2022 Tình hình trong tuần từ ngày 25/4/2022 – 29/4/2022 Và chương trình công tác tuần từ 04/5/2022 – 06/5/2022 Tải về
1123/STC-TTra 29/04/2022 Về việc bổ sung thông tin, số liệu báo cáo THTK,CLP năm 2021 Tải về
218/BC-STC 27/04/2022 Tình hình trong tuần từ ngày 18/4/2022 – 22/4/2022 Và chương trình công tác tuần từ 25/4/2022 – 29/4/2022 Tải về
1059/STC-NS 21/04/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính Tải về
1040/STC-TTr 20/04/2022 Về việc báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
197/BC-STC 19/04/2022 Tình hình trong tuần từ ngày 11/4/2022 – 15/4/2022 Và chương trình công tác tuần từ 18/4/2022 – 22/4/2022 Tải về
968/STC-HCSN 13/04/2022 Về việc phổ biến thông tư số 22/2022/TT-BTC ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
177/BC-STC 12/04/2022 Tình hình trong tuần từ ngày 04/4/2022 – 08/4/2022 Và chương trình công tác tuần từ 11/4/2022 – 15/4/2022 Tải về
12345678910...