Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
83/2021/NĐ-CP 13/09/2021 Nghị định biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021-2022 Tải về
80/2021/NĐ-CP 26/08/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
151/2020/NĐ-CP 30/12/2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành Tải về
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Tải về
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Tải về
466/QĐ-UBND 21/03/2019 Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 Tải về
72/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang Tải về
57/2018/NĐ-CP 17/04/2018 Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Tải về
41/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập Tải về
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
12