Tổng số: 73
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12/KH-UBND 09/02/2022 Triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022 Tải về
5566/UBND-THNV 23/10/2021 Về việc thực hiện Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
3857/UBND-KT 02/09/2021 Về việc mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của huyện Duyên Hải Tải về
10/CT-UBND 01/08/2021 Về việc tiếp tục và tăng cường thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
09/CT-UBND 18/07/2021 Về việc thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
2703/UBND-KGVX 12/07/2021 Về việc tăng cường truy vết, quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp F1, F2 Tải về
2653/UBND-KGVX 09/07/2021 Về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi công tác ngoài tỉnh Tải về
2649/UBND-KGVX 08/07/2021 Về việc kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh thành phố về tỉnh Trà Vinh Tải về
2573/UBND-KGVX 05/07/2021 Về việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố có dịch về tỉnh Trà Vinh Tải về
1985/UBND-KGVX 28/05/2021 Về việc thực hiện Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Tải về
12345678