Tổng số: 71
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3857/UBND-KT 02/09/2021 Về việc mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của huyện Duyên Hải Tải về
10/CT-UBND 01/08/2021 Về việc tiếp tục và tăng cường thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
09/CT-UBND 18/07/2021 Về việc thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
2703/UBND-KGVX 12/07/2021 Về việc tăng cường truy vết, quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp F1, F2 Tải về
2653/UBND-KGVX 09/07/2021 Về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi công tác ngoài tỉnh Tải về
2649/UBND-KGVX 08/07/2021 Về việc kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh thành phố về tỉnh Trà Vinh Tải về
2573/UBND-KGVX 05/07/2021 Về việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố có dịch về tỉnh Trà Vinh Tải về
1985/UBND-KGVX 28/05/2021 Về việc thực hiện Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Tải về
527/UBND-KT 09/02/2021 Về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Tải về
04/2021/QĐ-UBND 08/02/2021 Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678