Tổng số: 157
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2022/NQ-HĐND 10/06/2022 Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025 Tải về
10/NQ-HĐND 10/06/2022 Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh Tải về
09/NQ-HĐND 10/06/2022 Thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
04/NQ-HĐND 10/06/2022 Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021 sang năm 2022 Tải về
05/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 Tải về
07/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
16/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2022 Tải về
17/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho từng cấp ngân sách địa phương tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025 Tải về
18/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 Tải về
19/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chích sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...