Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/2022/TT-BKHĐT 15/06/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Tải về
05/2022/TT-BKHCN 31/05/2022 Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Tải về
08/2022/TT-BKHĐT 31/05/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thông mạng đấu thầu quốc gia Tải về
06/2022/TT-BKHĐT 10/05/2022 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
1503/STP-VBPB&TDTHPL 10/12/2021 Về việc khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
2466/STTTT-BCVTCNTT 05/12/2021 Về việc thông báo vận hành chính thức Hệ thống Tổng đài hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Trà Vinh (Tổng đài 1022 Trà Vinh) Tải về
2044/STTTT-BCVTCNTT 19/10/2021 Về việc tiếp tục phổ biến Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, khảo sát đánh giá hiện trạng và nhu cầu sử dụng các nền tảng số của DNNVV Tải về
159/SGTVT-VT 09/07/2021 Về việc thông tin hướng dẫn cấp “Thẻ nhận diện phương tiện” và công tác tổ chức giao thông, vận chuyển hàng hóa trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg Tải về