Tổng số: 58
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1254/QĐ-UBND 18/08/2023 Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Tải về
206/QĐ-BTC 24/02/2022 Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải về
84/QĐ-BTC 26/01/2022 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2021 Tải về
2472/QĐ-BTC 22/12/2021 Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin Thống kê tài chính Tải về
2014/QĐ-BTC 18/10/2021 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Ngành Tài chính đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" Tải về
1405/QĐ-BTC 29/07/2021 Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tai chính Tải về
377/QĐ-BTTTT 26/03/2021 Quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số Tải về
04/2021/QĐ-UBND 08/02/2021 Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh Tải về
211/QĐ-UBND 29/01/2021 Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 Tải về
81/QĐ-TTg 19/01/2021 Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 Tải về
123456