Tổng số: 53
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1405/QĐ-BTC 29/07/2021 Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tai chính Tải về
377/QĐ-BTTTT 26/03/2021 Quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số Tải về
04/2021/QĐ-UBND 08/02/2021 Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh Tải về
211/QĐ-UBND 29/01/2021 Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 Tải về
81/QĐ-TTg 19/01/2021 Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 Tải về
79/QĐ-UBND 13/01/2021 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tính đến hết ngày 31/12/2020 Tải về
2163/QĐ-BTC 23/12/2020 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Tải về
1238/QĐ-BTC 21/08/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy Tải về
23/2020/QĐ-TTg 14/08/2020 Quy định việc điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần thuộc chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 Tải về
22/2020/QĐ-TTg 10/08/2020 Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bới dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ Tải về
123456