Tổng số: 449
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1377/STC-QLG&CS 02/06/2023 Về việc phổ biến Thông tư số 27/2023/TT-BTC và Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính Tải về
1205/STC-QLG&CS 18/05/2023 Về việc phổ biến Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
1022/STC-QLG&CS 28/04/2023 Về việc phổ biến Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
710/STC-TCDN&THTK 28/03/2023 Về việc phổ biến Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
553/STC-TTra 13/03/2023 Về việc báo cáo công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023 Tải về
328/STC-TTr 16/02/2023 Về việc triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tải về
270/STC-NS 09/02/2023 Về việc phổ biến Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
195/STC-NS 31/01/2023 Về việc phổ biến các Nghị định của Chính phủ Tải về
196/STC-TTra 31/01/2023 Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo đánh giá, chấm điểm trong chi thường xuyên; báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2022 Tải về
178/STC-HCSN 18/01/2023 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính Tải về
12345678910...