Tổng số: 419
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1807/STC-NS 07/07/2022 Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025 Tải về
1729/STC-QLG&CS 04/07/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
1736/STC-NS 04/07/2022 Về việc phổ biến Nghị định 41/2022/NĐCP ngày 20/06/2022 của Chính phủ Tải về
1620/STC-QLG&CS 27/06/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 36/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
1571/STC-QLG&CS 22/06/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ Tài chính Tải về
1555/STC-HCSN 21/06/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
1517/STC-HCSN 16/06/2022 Về việc phổ biến thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
1288/STC-TTra 23/05/2022 Về việc nhắc báo cáo công tác THTK, CLP 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
1291/STC-HCSN 23/05/2022 Về việc phổ biến thông tư số 26/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
267/BC-STC 16/05/2022 Tình hình trong tuần từ ngày 09/5/2022 – 13/5/2022 Và chương trình công tác tuần từ 16/5/2022 – 20/5/2022 Tải về
12345678910...