Tổng số: 368
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2044/STTTT-BCVTCNTT 19/10/2021 Về việc tiếp tục phổ biến Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, khảo sát đánh giá hiện trạng và nhu cầu sử dụng các nền tảng số của DNNVV Tải về
2555/STC-HCSN 20/09/2021 Về việc phổ biến Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
2489/STC-NS 14/09/2021 Về việc chuẩn bị nội dung và thảo luận dự toán năm 2022 Tải về
3857/UBND-KT 02/09/2021 Về việc mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của huyện Duyên Hải Tải về
2049/STC-QLG&CS 05/08/2021 Về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản Tải về
2030/STC-NS 03/08/2021 Về việc hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh quyết toán và nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ Tải về
1942/STC-QLG&CS 27/07/2021 Về việc phổ biến Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Tải về
1914/STC-NS 23/07/2021 Về việc phổ biến Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 của Bộ Tài chính Tải về
1901/STC-QLG&CS 22/07/2021 Về việc rà soát tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Tải về
1863/STC-QLG&CS 20/07/2021 Về việc xử lý đối với tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện sáp nhập Tải về
12345678910...