TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
211/TB-STC 17/07/2024 Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công (Cơ sở nhà, đất Phòng công chứng số 1 (cũ))
Lượt xem: 8
Tải về 0
201/TB-STC 08/07/2024 Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (đất và tài sản trên đất của Phòng Công chứng số 1 cũ)
Lượt xem: 47
Tải về 1
334/TB-STC 08/11/2023 Thông báo chức danh, chữ ký của Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 286
Tải về 5
280/TB-STC 06/09/2023 Thông báo chức danh, chữ ký của Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Tài chính hành chính dự nghiệp và Phó Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 205
Tải về 0
224/TB-STC 06/07/2023 Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công (xe ô tô tải, xe ô tô tải ben, xe cuốc, cát và đất mặt ruộng)
Lượt xem: 225
Tải về 1
201/TB-STC 22/06/2023 Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (xe ô tô tải, xe ô tô tải ben, xe cuốc, cát và đất mặt ruộng)
Lượt xem: 224
Tải về 0
19/TB-STC 31/01/2023 Thông báo chức danh, chữ ký của Chánh thanh tra, trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Sở Tài chính
Lượt xem: 225
Tải về 0
337/VP-STC 12/12/2022 Thông báo về việc bán tài sản thanh lý
Lượt xem: 217
Tải về 0
248/TB-STC 05/09/2022 Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (Ghe vỏ gỗ và sà lan sắt)
Lượt xem: 188
Tải về 2
123/TB-STC 29/06/2022 Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (xe ô tô)
Lượt xem: 197
Tải về 0
1234