Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
280/TB-STC 06/09/2023 Thông báo chức danh, chữ ký của Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Tài chính hành chính dự nghiệp và Phó Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh Tải về
224/TB-STC 06/07/2023 Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công (xe ô tô tải, xe ô tô tải ben, xe cuốc, cát và đất mặt ruộng) Tải về
201/TB-STC 22/06/2023 Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (xe ô tô tải, xe ô tô tải ben, xe cuốc, cát và đất mặt ruộng) Tải về
19/TB-STC 31/01/2023 Thông báo chức danh, chữ ký của Chánh thanh tra, trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Sở Tài chính Tải về
337/VP-STC 12/12/2022 Thông báo về việc bán tài sản thanh lý Tải về
248/TB-STC 05/09/2022 Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (Ghe vỏ gỗ và sà lan sắt) Tải về
123/TB-STC 29/06/2022 Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (xe ô tô) Tải về
204/TB-STC 07/10/2021 Thông báo chức danh, chữ ký của Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh Tải về
169/TB-STC 14/07/2021 Thông báo chức danh, chữ ký của Trưởng phòng, Quyền Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thuộc Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh Tải về
394-TB/VPTU 09/07/2021 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Tải về
123