Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
553/STC-TTra 13/03/2023 Về việc báo cáo công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023 Tải về
196/STC-TTra 31/01/2023 Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo đánh giá, chấm điểm trong chi thường xuyên; báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2022 Tải về
3405/STC-TTr 29/11/2022 Về việc đánh giá, tự chấm điểm trong chi thường xuyên; báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 Tải về
1288/STC-TTra 23/05/2022 Về việc nhắc báo cáo công tác THTK, CLP 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
1123/STC-TTra 29/04/2022 Về việc bổ sung thông tin, số liệu báo cáo THTK,CLP năm 2021 Tải về
1040/STC-TTr 20/04/2022 Về việc báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
526/STC-TTr 01/03/2022 Vè việc triển khai Chương trình THTK, CLP năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tải về
359/STC-TTr 11/02/2022 Về việc triển khai Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tải về
1755/STC-TTr 06/07/2020 Về việc góp ý kiến đối với Dự thảo báo cáo đề xuất xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước Tải về
3167/STC-TTra 18/12/2019 Về việc báo cáo thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2019 Tải về
123