TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
948/STC-TTra 23/04/2024 Về việc điều chỉnh thời gian gửi báo cáo công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024
Lượt xem: 75
Tải về 0
892/STC-TTra 15/04/2024 Về việc báo cáo công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024
Lượt xem: 46
Tải về 2
338/STC-TTra 15/02/2024 Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2023
Lượt xem: 127
Tải về 1
3396/STC-TTra 12/12/2023 Về việc đánh giá, tự chấm điểm trong chi thường xuyên; báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Lượt xem: 243
Tải về 9
3192/STC-TTra 20/11/2023 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15
Lượt xem: 340
Tải về 0
1831/STC-TTra 18/07/2023 Về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 240
Tải về 0
553/STC-TTra 13/03/2023 Về việc báo cáo công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 202
Tải về 0
196/STC-TTra 31/01/2023 Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo đánh giá, chấm điểm trong chi thường xuyên; báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2022
Lượt xem: 207
Tải về 0
3405/STC-TTr 29/11/2022 Về việc đánh giá, tự chấm điểm trong chi thường xuyên; báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
Lượt xem: 202
Tải về 2
1288/STC-TTra 23/05/2022 Về việc nhắc báo cáo công tác THTK, CLP 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 184
Tải về 1
123