CÔNG KHAI Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2024202459/CK-NSNN84/QĐ-STC16/04/2024
2Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2024202460/CK-NSNN84/QĐ-STC16/04/2024
3Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2024202461/CK-NSNN84/QĐ-STC16/04/2024
4Cân đối ngân sách địa phương quý IV năm 2023202359/CK-NSNN369/QĐ-STC21/12/2023
5Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý IV năm 2023202360/CK-NSNN369/QĐ-STC21/12/2023
6Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý IV năm 2023202361/CK-NSNN369/QĐ-STC21/12/2023
7Cân đối ngân sách địa phương năm 2023202359/CK-NSNN354/QĐ-STC14/12/2023
8Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2023202360/CK-NSNN354/QĐ-STC14/12/2023
9Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2023202361/CK-NSNN354/QĐ-STC14/12/2023
10Cân đối ngân sách địa phương quý III năm 2023202359/CK-NSNN325/QĐ-STC13/11/2023
123456789