CÔNG KHAI Báo cáo thực hiện kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước2022 17/01/2023
2Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị KTNN đối với nguồn vốn đầu tư công nguồn NSNN2023 17/01/2023
3Báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước2020 22/12/2020
4Báo cáo tính hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Chuyên đề Chương trình hỗ trợ thực hiện hai Chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (Chương trình PforR) niên độ 20192020 15/12/2020