CÔNG KHAI Báo cáo khác
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Báo cáo Tài chính nhà nước 20212023 16/01/2023
2Báo cáo Tài chính nhà nước 20202022 14/01/2022
3Báo cáo Tài chính nhà nước2021 27/01/2021
4Kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm 2021-20232020 27/01/2021
5Kế hoạch Tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021-2025202001; 0241/NQ-HĐND09/12/2020