CÔNG KHAI Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Quyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 2022202462/CK-NSNN2007/QĐ-UBND26/12/2023
2Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực năm 2022202463/CK-NSNN2007/QĐ-UBND26/12/2023
3Quyết toán chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực năm 2022202464/CK-NSNN2007/QĐ-UBND26/12/2023
4Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2022202465/CK-NSNN2007/QĐ-UBND26/12/2023
5Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022202466/CK-NSNN2007/QĐ-UBND26/12/2023
6Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2022202467/CK-NSNN2007/QĐ-UBND26/12/2023
7Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022202468/CK-NSNN2007/QĐ-UBND26/12/2023
8Quyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 2021202362/Ck-NSNN47/QĐ-UBND11/01/2023
9Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực năm 2021202363/CK-NSNN47/QĐ-UBND11/01/2023
10Quyết toán chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực năm 2021202364/CK-NSNN47/QĐ-UBND11/01/2023
123