Tên công khai ngân sách Báo cáo công khai quyết toán ngân sách năm 2022 (Dành cho công dân)
Mô tả Chưa trình
Năm báo cáo 2024
Kỳ báo cáo 2024
Thể loại báo cáo Báo cáo NSNN dành cho công dân
Mã biểu mẫu
Số quyết định/ VB Công bố
Ngày công bố 23/01/2024
File đính kèm
qt-2022-danh-cho-cong-dan.pdf