CÔNG KHAI Báo cáo NSNN dành cho công dân
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Báo cáo công khai quyết toán ngân sách năm 2022 (Dành cho công dân)2024 23/01/2024
2Báo cáo công khai dự toán ngân sách năm 2024 (Dành cho công dân)2024 23/01/2023
3Báo cáo công khai dự toán ngân sách năm 2023 (Dành cho công dân)2023 12/01/2023
4Báo cáo công khai quyết toán ngân sách năm 2021 (Dành cho công dân)2023 12/01/2023
5Báo cáo công khai dự toán ngân sách năm 2022 (Dành cho công dân)2022 14/01/2022
6Báo cáo công khai quyết toán ngân sách năm 2020 (Dành cho công dân)2022 14/01/2022
7Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 20192021 19/01/2021
8Công khai dự toán ngân sách năm 20212021 19/01/2021