TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 276
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
469/QĐ-UBND 27/03/2024 Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 68
Tải về 506
1254/QĐ-UBND 18/08/2023 Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 214
Tải về 0
27/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 196
Tải về 0
28/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 182
Tải về 0
26/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 192
Tải về 0
25/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Về bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia
Lượt xem: 207
Tải về 0
24/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia
Lượt xem: 185
Tải về 0
23/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022
Lượt xem: 179
Tải về 0
22/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 160
Tải về 0
21/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 164
Tải về 0
12345678910...