Tổng số: 74
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1648/STC-NS 05/07/2021 Về việc phúc đáp Công văn số 82/CVPGDĐT ngày 02/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Cú Tải về
1652/STC-NS 05/07/2021 Về việc phúc đáp Tờ trình số 189/TTrPTCKH ngày 24/6/2021 của Phòng TC-KH huyện Châu Thành Tải về
3008/STC-NS 11/11/2020 Về việc phúc đáp Công văn số 176/TCKH ngày 30/10/2020 của Phòng TC-KH huyện Càng Long Tải về
2981/STC-NS 06/11/2020 Về việc phúc đáp công văn số 2697/UBND-KT ngày 29/10/2020 của UBND huyện Càng Long Tải về
2112/STC-NS 10/08/2020 Về việc phúc đáp đơn yêu cầu của ông Trần Tấn Đạt đối với chính sách Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ Tải về
2100/STC-NS 07/08/2020 Về việc phúc đáp tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 17/7/2020 của UBND huyện Tiểu Cần Tải về
1843/STC-NS 17/07/2020 Về việc đính chính lại tài khoản tự nhiên Tải về
1809/STC-NS 14/07/2020 Về việc hướng dẫn hạch toán kế toán nộp tiền thu sử dụng đất về Quỹ Phát triển đất; Chi ủy thác qua ngân sách chính sách xã hội Tải về
125/TB-STC 14/07/2020 Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp giao ban với Phòng Tài chính - KH ngày 3/7/2020 Tải về
1748/STC-NS 03/07/2020 Về việc phúc đáp Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 25/6/2020 của UBND huyện Cầu Ngang Tải về
12345678