Tổng số: 227
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
206/QĐ-BTC 24/02/2022 Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải về
09/2022/TT-BTC 14/02/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính Tải về
14/2022/NĐ-CP 27/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản Tải về
84/QĐ-BTC 26/01/2022 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2021 Tải về
128/2021/TT-BTC 31/12/2021 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam Tải về
15233/BTC-TCDN 31/12/2021 Về việc đính chính Thông tư số 118/2021/TT-BTC Tải về
122/2021/TT-BTC 24/12/2021 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Tải về
119/2021/TT-BTC 23/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước Tải về
2472/QĐ-BTC 22/12/2021 Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin Thống kê tài chính Tải về
114/2021/TT-BTC 17/12/2021 Bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ Tải về
12345678910...