TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
338/STC-TTra 15/02/2024 Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2023
Lượt xem: 83
Tải về 1
3396/STC-TTra 12/12/2023 Về việc đánh giá, tự chấm điểm trong chi thường xuyên; báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Lượt xem: 214
Tải về 9
3192/STC-TTra 20/11/2023 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15
Lượt xem: 304
Tải về 0
1831/STC-TTra 18/07/2023 Về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 198
Tải về 0
553/STC-TTra 13/03/2023 Về việc báo cáo công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 172
Tải về 0
196/STC-TTra 31/01/2023 Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo đánh giá, chấm điểm trong chi thường xuyên; báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2022
Lượt xem: 177
Tải về 0
3405/STC-TTr 29/11/2022 Về việc đánh giá, tự chấm điểm trong chi thường xuyên; báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
Lượt xem: 167
Tải về 2
1288/STC-TTra 23/05/2022 Về việc nhắc báo cáo công tác THTK, CLP 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 154
Tải về 1
1123/STC-TTra 29/04/2022 Về việc bổ sung thông tin, số liệu báo cáo THTK,CLP năm 2021
Lượt xem: 151
Tải về 0
1040/STC-TTr 20/04/2022 Về việc báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 157
Tải về 0
123