TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1654/STC-TTra 27/06/2024 Về việc thực hiện Quyết định số 1059/QĐUBND ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 180-KH/TU ngày 22/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lượt xem: 24
Tải về 1
01/KLTT 15/05/2024 Kết luận về việc thanh tra công tác quản lý tài chính tại Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 38
Tải về 2
948/STC-TTra 23/04/2024 Về việc điều chỉnh thời gian gửi báo cáo công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024
Lượt xem: 122
Tải về 0
892/STC-TTra 15/04/2024 Về việc báo cáo công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024
Lượt xem: 87
Tải về 2
338/STC-TTra 15/02/2024 Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2023
Lượt xem: 152
Tải về 1
3396/STC-TTra 12/12/2023 Về việc đánh giá, tự chấm điểm trong chi thường xuyên; báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Lượt xem: 263
Tải về 9
3192/STC-TTra 20/11/2023 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15
Lượt xem: 369
Tải về 0
1831/STC-TTra 18/07/2023 Về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 257
Tải về 0
553/STC-TTra 13/03/2023 Về việc báo cáo công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 226
Tải về 0
196/STC-TTra 31/01/2023 Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo đánh giá, chấm điểm trong chi thường xuyên; báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2022
Lượt xem: 228
Tải về 0
123