TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
425/STC-TCĐT 26/02/2024 Về việc tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công DAHT, quản lý vốn đầu tưu công các chương trình mục tiêu quốc gia, chi phí QLDA
Lượt xem: 112
Tải về 182
189/STC-TCĐT 23/01/2024 Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2023 - tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 128
Tải về 0
174/STC-TCĐT 19/01/2024 Về việc đôn đốc phân bổ, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2024
Lượt xem: 124
Tải về 1
89/STC-TCĐT 11/01/2024 Về việc phổ biến Pháp lệnh số 04/2023/UBTVQH15
Lượt xem: 169
Tải về 1
3591/STC-TCĐT 13/12/2021 Về việc đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công
Lượt xem: 211
Tải về 0
3542/STC-TCĐT 09/12/2021 Về việc phổ biến thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 238
Tải về 0
3313/STC-TCĐT 22/11/2021 Về việc phổ biến Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 223
Tải về 0
1138/STC-TCĐT 12/05/2020 Về việc thanh toán chi phí sau khi dự án được phê duyệt quyết toán hoàn thành
Lượt xem: 262
Tải về 0
668/STC-TCĐT 20/03/2020 Về việc phổ biến Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 239
Tải về 0
3024/STC-TCĐT 04/12/2019 Về việc thực hiện Công văn số 13836/BTC-ĐT ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 245
Tải về 0
12