Tổng số: 84
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3845/STC-QLG&CS 30/12/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính Tải về
3617/STC-QLG&CS 12/12/2022 Về việc rà soát lại tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng Tải về
2943/STC-QLG&CS 13/10/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 của Bộ trương Bộ Tài chính Tải về
2875/STC-QLG&CS 10/10/2022 Về việc lấy ý kiến ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 Tải về
2392/STC-QLG&CS 31/08/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 24/8/2022 của Bộ trương Bộ Tài chính Tải về
2206/STC-QLG&CS 15/08/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
2070/STC-QLG&CS 01/08/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 45/2022/TT-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
2014/STC-QLG&CS 27/07/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
1729/STC-QLG&CS 04/07/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
1571/STC-QLG&CS 22/06/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ Tài chính Tải về
123456789