Tổng số: 74
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
953/STC-QLG&CS 12/04/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 19/2022/TT-BTC ngày 23/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
504/STC-TCDN&THTK 28/02/2022 về việc phổ biến Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
476/STC-QLG&CS 25/02/2022 Về việc công bố giá mua thóc định hướng vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022 Tải về
318/STC-QLG&CS 08/02/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 01/2022/TT-BTC và Thông tư số 02/2022/TT-BTC ngày 11/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
256/STC-QLG&CS 24/01/2022 Về việc phổ biến Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ Tải về
23/STC-QLG&CS 05/01/2022 V/v phổ biến Thông tư số 112/TT-BTC ngày 15/12/2021; Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 và Thông tư số 121/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
3566/STC-QLG&CS 10/12/2021 Về việc phổ biến Nghị định số 104/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ Tải về
3507/STC-QLG&CS 07/12/2021 Về việc phổ biến Thông tư số 106/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
3481/STC-QLG&CS 06/12/2021 Về việc phổ biến Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ Tải về
3158/STC-QLG&CS 09/11/2021 Về việc triển khai Thông tư số 93/2021/TT-BTC ngày 01/11/2021 của Bộ Tài chính Tải về
12345678