TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 110
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
894/STC-QLG&CS 16/04/2024 Về việc rà soát tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thay thế Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh
Lượt xem: 78
Tải về 3
347/STC-QLG&CS 16/02/2024 Về việc phổ biến các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 85
Tải về 1
215/STC-QLG&CS 24/01/2024 Về việc phổ biến Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ
Lượt xem: 120
Tải về 1
3639/STC-QLG&CS 29/12/2023 Về việc phổ biến Nghị định số 90/2023/NĐCP ngày 13/12/2023 của Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
Lượt xem: 99
Tải về 0
3116/STC-QLG&CS 13/11/2023 Về việc phổ biến Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 331
Tải về 2
3016/STC-QLG&CS 06/11/2023 Về việc phổ biến Thông tư số 65/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 296
Tải về 0
2840/STC-QLG&CS 19/10/2023 Về việc phổ biến Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 232
Tải về 0
2749/STC-QLG&CS 11/10/2023 Về việc phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Lượt xem: 214
Tải về 0
2742/STC-QLG&CS 10/10/2023 Về việc phổ biến Thông tư số 62/2023/TT-BTC ngày 03/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 322
Tải về 0
2745/STC-QLG&CS 10/10/2023 Về Việc phổ biến Thông tư số 61/2023/TT-BTC ngày 28/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 288
Tải về 0
12345678910...