Tổng số: 64
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2049/STC-QLG&CS 05/08/2021 Về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản Tải về
1942/STC-QLG&CS 27/07/2021 Về việc phổ biến Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Tải về
1901/STC-QLG&CS 22/07/2021 Về việc rà soát tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Tải về
1846/STC-QLG&CS 19/07/2021 Về việc triển khai thông báo của Bộ Tài chính về chuyển giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Trang Thông tin điện tử về tài sản công Tải về
1709/STC-QLG&CS 09/07/2021 Về việc rà soát lại tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng Tải về
2627/STC-QLG&CS 02/10/2020 Về việc triển khai Thông tư số 82/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 của Bộ Tài chính Tải về
87/TB-STC 21/08/2020 Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (xe ô tô) Tải về
1680/STC-QLG&CS 29/06/2020 Về việc thẩm quyền mua sắm tài sản công Tải về
644/STC-QLG&CS 18/03/2020 Về việc phúc đáp Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang Tải về
2979/STC-QLG&CS 28/11/2019 Về việc phổ biến Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh Tải về
1234567