TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
50/2022/NĐ-CP 02/08/2022 Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 216
Tải về 1
14/2022/NĐ-CP 27/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
Lượt xem: 220
Tải về 0
83/2021/NĐ-CP 13/09/2021 Nghị định biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021-2022
Lượt xem: 179
Tải về 0
80/2021/NĐ-CP 26/08/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Lượt xem: 192
Tải về 0
09/2021/TT-BTNMT 30/06/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Lượt xem: 240
Tải về 0
151/2020/NĐ-CP 30/12/2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Lượt xem: 197
Tải về 0
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 210
Tải về 1
1424/STC-NS 03/06/2020 Về việc phúc đáp Công văn số 171/PTC-KH ngày 8/5/2020 của Phòng TC-KH huyện Cầu Kè
Lượt xem: 212
Tải về 1
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Lượt xem: 180
Tải về 0
130/2019/NQ-HĐND 12/07/2019 Về chủ trương đối tượng khách được mời cơm đối với chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 296
Tải về 0
123