Tổng số: 87
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2030/STC-NS 03/08/2021 Về việc hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh quyết toán và nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ Tải về
1914/STC-NS 23/07/2021 Về việc phổ biến Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 của Bộ Tài chính Tải về
1560/STC-NS 29/06/2021 Về việc thực hiện các chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ Tải về
1436/STC-NS 18/06/2021 Về việc phổ biến Công văn số 597/KTNN-TTTH ngày 10/6/2021 của Kiểm toán Nhà nước Tải về
1429/STC-NS 17/06/2021 Về việc Trà Vinh, ngày tháng 6 năm 2021 đính chính Công văn 1419/STCNS, ngày 16/6/2021 của Sở Tài chính Tải về
1419/STC-NS 16/06/2021 Về việc cắt, giảm kinh phí hội nghị, công tác phí trong, ngoài nước và tiết kiệm 10% chi thường xuyên Tải về
3181/STC-NS 27/11/2020 Về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015 Tải về
2754/STC-NS 14/10/2020 Về việc hướng dẫn thực hiện mở mã dự án và hạch toán kế toán vốn hỗ trợ nước sinh hoạt theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
2692/STC-NS 08/10/2020 Về việc phúc đáp đơn yêu cầu của bà Sơn Thị Thúy An đối với chính sách Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ Tải về
2327/STC-NS 01/09/2020 Về việc báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh Tải về
123456789