Tổng số: 95
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
907/STC-NS 07/04/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
616/STC-NS 09/03/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 14/2022/TT-BTC ngày 03/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
360/STC-NS 11/02/2022 Về việc phổ biến Nghị định 15/2022/NĐCP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Tải về
3719/STC-NS 22/12/2021 Về việc phổ biến Thông tư số 110/2021/TT-BTC ngày 10/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
3180/STC-NS 10/11/2021 Về việc phổ biến Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
3126/STC-NS 05/11/2021 Về việc đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-NSĐP những tháng cuối năm 2021 Tải về
3107/STC-NS 04/11/2021 Về việc rà soát, nộp các khoản thu theo quy định vào NSNN năm 2021 Tải về
3089/STC-NS 02/11/2021 Về việc hướng dẫn vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn áp dụng chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ Tải về
2030/STC-NS 03/08/2021 Về việc hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh quyết toán và nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ Tải về
1914/STC-NS 23/07/2021 Về việc phổ biến Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 của Bộ Tài chính Tải về
12345678910