TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 117
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
550/STC-NS 12/03/2024 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2024/TT-BTC Ngày 23/02/2024 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 97
Tải về 2
404/STC-NS 22/02/2024 Về việc phổ biến Nghị định số 05/2024/NĐ-CP ngày 24/01/2024 của Chính phủ
Lượt xem: 105
Tải về 3
205/STC-NS 23/01/2024 Về việc tăng cường thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC và Thông tư số 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính
Lượt xem: 116
Tải về 3
115/STC-NS 15/01/2024 Về việc phổ biến Thông tư số 75/2023/TT-BTC ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 103
Tải về 3
80/STC-NS 10/01/2024 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 97
Tải về 2
2979/STC-NS 01/11/2023 Về việc gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí qua Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước
Lượt xem: 317
Tải về 3
2639/STC-NS 28/09/2023 Về việc phúc đáp Công văn 274/PTC-KH ngày 22/9/2023 của Phòng TCKH huyện Cầu Kè
Lượt xem: 201
Tải về 3
2615/STC-NS 25/09/2023 Về việc phổ biến Nghị định số 68/2023/NĐ-CP ngày 07/9/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 266
Tải về 0
1795/STC-NS 14/07/2023 Về việc phổ biến Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 237
Tải về 0
1703/STC-NS 06/07/2023 Về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 43/2023/TT-BTC ngày 27/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 208
Tải về 0
12345678910...