TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 59
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
469/QĐ-UBND 27/03/2024 Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 111
Tải về 506
1254/QĐ-UBND 18/08/2023 Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 258
Tải về 0
206/QĐ-BTC 24/02/2022 Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Lượt xem: 194
Tải về 0
84/QĐ-BTC 26/01/2022 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2021
Lượt xem: 205
Tải về 0
2472/QĐ-BTC 22/12/2021 Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin Thống kê tài chính
Lượt xem: 198
Tải về 2
2014/QĐ-BTC 18/10/2021 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Ngành Tài chính đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"
Lượt xem: 219
Tải về 0
1405/QĐ-BTC 29/07/2021 Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tai chính
Lượt xem: 218
Tải về 0
377/QĐ-BTTTT 26/03/2021 Quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số
Lượt xem: 261
Tải về 0
04/2021/QĐ-UBND 08/02/2021 Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 232
Tải về 2
211/QĐ-UBND 29/01/2021 Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Lượt xem: 234
Tải về 2
123456