Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2897/STC-HCSN 11/10/2022 Về việc thực hiện Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chinh Tải về
2864/STC-HCSN 10/10/2022 Về việc thực hiên Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ và Công văn số 9975/BTC-HCSN ngày 30/9/2022 của Bộ Tài chinh Tải về
2808/STC-HCSN 04/10/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 của Bộ trương Bộ Tài chính Tải về
2389/STC-HCSN 31/08/2022 Về việc thực hiên Thông tư số 54/2022/TT-BTC ngày 17/8/2022 của Bộ Tài chính Tải về
1967/STC-HCSN 22/07/2022 Về việc phổ biến thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
1555/STC-HCSN 21/06/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
1291/STC-HCSN 23/05/2022 Về việc phổ biến thông tư số 26/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
968/STC-HCSN 13/04/2022 Về việc phổ biến thông tư số 22/2022/TT-BTC ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
238/STC-HCSN 21/01/2022 Về việc báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ năm 2021 Tải về
17/STC-HCSN 05/01/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 117/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính Tải về
12345