TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 50
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
737/STC-HCSN 30/03/2024 Về việc hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện chi trả tiền công cho người lao động làm nhiệm vụ lái xe
Lượt xem: 67
Tải về 2
2494/STC-HCSN 12/09/2023 Về việc thực hiện Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 313
Tải về 4
4552/STC-HCSN 20/06/2023 Về việc phổ biến Thông tư số 42/2023/TT-BTC ngày 12/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 240
Tải về 0
2897/STC-HCSN 11/10/2022 Về việc thực hiện Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chinh
Lượt xem: 222
Tải về 0
2864/STC-HCSN 10/10/2022 Về việc thực hiên Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ và Công văn số 9975/BTC-HCSN ngày 30/9/2022 của Bộ Tài chinh
Lượt xem: 203
Tải về 1
2808/STC-HCSN 04/10/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 của Bộ trương Bộ Tài chính
Lượt xem: 185
Tải về 3
2389/STC-HCSN 31/08/2022 Về việc thực hiên Thông tư số 54/2022/TT-BTC ngày 17/8/2022 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 196
Tải về 0
1967/STC-HCSN 22/07/2022 Về việc phổ biến thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 197
Tải về 0
1555/STC-HCSN 21/06/2022 Về việc phổ biến Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 222
Tải về 0
1291/STC-HCSN 23/05/2022 Về việc phổ biến thông tư số 26/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 205
Tải về 0
12345