TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
334/TB-STC 08/11/2023 Thông báo chức danh, chữ ký của Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 194
Tải về 5
280/TB-STC 06/09/2023 Thông báo chức danh, chữ ký của Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Tài chính hành chính dự nghiệp và Phó Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 146
Tải về 0
224/TB-STC 06/07/2023 Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công (xe ô tô tải, xe ô tô tải ben, xe cuốc, cát và đất mặt ruộng)
Lượt xem: 181
Tải về 1
201/TB-STC 22/06/2023 Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (xe ô tô tải, xe ô tô tải ben, xe cuốc, cát và đất mặt ruộng)
Lượt xem: 162
Tải về 0
19/TB-STC 31/01/2023 Thông báo chức danh, chữ ký của Chánh thanh tra, trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Sở Tài chính
Lượt xem: 166
Tải về 0
337/VP-STC 12/12/2022 Thông báo về việc bán tài sản thanh lý
Lượt xem: 152
Tải về 0
248/TB-STC 05/09/2022 Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (Ghe vỏ gỗ và sà lan sắt)
Lượt xem: 141
Tải về 2
123/TB-STC 29/06/2022 Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (xe ô tô)
Lượt xem: 140
Tải về 0
204/TB-STC 07/10/2021 Thông báo chức danh, chữ ký của Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 156
Tải về 0
169/TB-STC 14/07/2021 Thông báo chức danh, chữ ký của Trưởng phòng, Quyền Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thuộc Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 183
Tải về 0
123