Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
34/STC-TCDN&THTK 06/01/2021 Về việc hướng dẫn đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tải về
1984/STC-TCDN&THTK 31/07/2020 Về việc phổ biến Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính Tải về
59/HD-STC 22/06/2020 Về viêc lập dự toán, phân bổ, thanh toán và quyết toán kinh phí hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp theo Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh Tải về
1166/STC-TCDN&THTK 14/05/2020 Về việc cung cấp thông tin các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
1167/STC-TCDN&THTK 14/05/2020 Về việc nộp báo cáo tài chính năm 2019 của doanh nghiệp FDI Tải về
1172/STC-TCDN&THTK 14/05/2020 Về việc quyết toán chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 Tải về
255/BC-STC 29/04/2020 Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2020 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước Tải về
885/STC-TCDN&THTK 14/04/2020 Về việc báo cáo giám sát tài chính năm 2019 Tải về
884/STC-TCDN&THTK 14/04/2020 Về việc thực hiện gửi dữ liệu báo cáo tài chính năm 2019 lên hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp Tải về
793/STC-TCDN&THTK 01/04/2020 Về việc báo cáo tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ hàng quý năm 2020 Tải về
12