TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 75
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
469/QĐ-UBND 27/03/2024 Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 111
Tải về 506
1254/QĐ-UBND 18/08/2023 Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 258
Tải về 0
12/KH-UBND 09/02/2022 Triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022
Lượt xem: 233
Tải về 0
5566/UBND-THNV 23/10/2021 Về việc thực hiện Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 203
Tải về 0
3857/UBND-KT 02/09/2021 Về việc mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của huyện Duyên Hải
Lượt xem: 242
Tải về 0
10/CT-UBND 01/08/2021 Về việc tiếp tục và tăng cường thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 222
Tải về 1
09/CT-UBND 18/07/2021 Về việc thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 214
Tải về 0
2703/UBND-KGVX 12/07/2021 Về việc tăng cường truy vết, quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp F1, F2
Lượt xem: 196
Tải về 0
2653/UBND-KGVX 09/07/2021 Về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi công tác ngoài tỉnh
Lượt xem: 188
Tải về 0
2649/UBND-KGVX 08/07/2021 Về việc kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh thành phố về tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 183
Tải về 0
12345678