TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 74
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1652/STC-NS 05/07/2021 Về việc phúc đáp Tờ trình số 189/TTrPTCKH ngày 24/6/2021 của Phòng TC-KH huyện Châu Thành
Lượt xem: 241
Tải về 0
1648/STC-NS 05/07/2021 Về việc phúc đáp Công văn số 82/CVPGDĐT ngày 02/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Cú
Lượt xem: 265
Tải về 0
3008/STC-NS 11/11/2020 Về việc phúc đáp Công văn số 176/TCKH ngày 30/10/2020 của Phòng TC-KH huyện Càng Long
Lượt xem: 251
Tải về 1
2981/STC-NS 06/11/2020 Về việc phúc đáp công văn số 2697/UBND-KT ngày 29/10/2020 của UBND huyện Càng Long
Lượt xem: 223
Tải về 0
2112/STC-NS 10/08/2020 Về việc phúc đáp đơn yêu cầu của ông Trần Tấn Đạt đối với chính sách Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ
Lượt xem: 224
Tải về 1
2100/STC-NS 07/08/2020 Về việc phúc đáp tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 17/7/2020 của UBND huyện Tiểu Cần
Lượt xem: 234
Tải về 0
1843/STC-NS 17/07/2020 Về việc đính chính lại tài khoản tự nhiên
Lượt xem: 213
Tải về 0
125/TB-STC 14/07/2020 Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp giao ban với Phòng Tài chính - KH ngày 3/7/2020
Lượt xem: 243
Tải về 1
1809/STC-NS 14/07/2020 Về việc hướng dẫn hạch toán kế toán nộp tiền thu sử dụng đất về Quỹ Phát triển đất; Chi ủy thác qua ngân sách chính sách xã hội
Lượt xem: 277
Tải về 2
1748/STC-NS 03/07/2020 Về việc phúc đáp Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 25/6/2020 của UBND huyện Cầu Ngang
Lượt xem: 247
Tải về 0
12345678