DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2024202459/CK-NSNN84/QĐ-STC16/04/2024
2Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2024202460/CK-NSNN84/QĐ-STC16/04/2024
3Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2024202461/CK-NSNN84/QĐ-STC16/04/2024
4Báo cáo công khai quyết toán ngân sách năm 2022 (Dành cho công dân)2024 23/01/2024
5Báo cáo kết quả thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 20232024 16/01/2024
6Cân đối ngân sách địa phương năm 2024202446/CK-NSNN2008/QĐ-UBND26/12/2023
7Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024202447/Ck-NSNN2008/QĐ-UBND26/12/2023
8Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024202448/CK-NSNN2008/QĐ-UBND26/12/2023
9Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2024202449/CK-NSNN2008/QĐ-UBND26/12/2023
10Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2024202450/CK-NSNN2008/QĐ-UBND26/12/2023
12345678910...